Ủy ban An toàn Sức khỏe Lao động của Anh buộc phải rút lại chiến dịch “kẻ giết người giấu mặt”

Hiệp hội quản lý các tiêu chuẩn trong quảng cáo tại Anh (ASA) đã ủng hộ những phản biện của Asbestos Watchdog (Trung tâm quản lý nguồn thông tin về amiăng tại Anh) về chiến dịch quảng cáo của Ủy ban An toàn Sức khỏe Lao động với nội dung tuyên bố…

Hiệp hội quản lý các tiêu chuẩn trong quảng cáo tại Anh (ASA) đã ủng hộ những phản biện của Asbestos Watchdog (Trung tâm quản lý nguồn thông tin về amiăng tại Anh) về chiến dịch quảng cáo của Ủy ban An toàn Sức khỏe Lao động với nội dung tuyên bố: 4500 ca tử vong mỗi năm do hít phải bụi amiăng phát tán trong không khí.

Asbestos Watchdog buộc phải làm đơn khiếu nại về việc Ủy ban An toàn Sức khỏe Lao động của Anh (trong hơn 9 năm qua) đã từ chối thảo luận trực tiếp về những nghiên cứu khoa học liên quan tới amiăng (thậm chí là những tài liệu do chính họ sở hữu) đồng thời bỏ qua các luận cứ khoa học khi tranh luận về tỷ lệ tử vong do tiếp xúc với amiăng. Điều này là trái với những quy định của họ: phải xem xét tất cả các dữ liệu khoa học hiện có.

Sau nhiều tháng cố gắng biện minh bằng cách hợp lý hóa các tài liệu cung cấp, Ủy ban An toàn Sức khỏe Lao động của Anh đã thất bại trong việc thuyết phục Hiệp hội quản lý các tiêu chuẩn trong quảng cáo ủng hộ cho chiến dịch này.

Sau quyết định được công bố bởi ASA, Asbestos Watchdog và giáo sư Bridle một lần nữa tiên đoán được chiêu thức lạm dụng nhằm phóng đại các rủi ro có liên quan tới amiăng trắng và việc lạm dụng các trang web để tuyên truyền thông tin sai lệch hiện nay đang được xếp vào loại tội phạm hình sự mới “Cố ý gây kích động bạo loạn”.

Nguồn: www.asbestoswatchdog.co.uk