Trên 90% lượng tấm lợp fibro xi măng sản xuất trong năm 2013 được tiêu thụ

(Xây dựng) – Ngày 25/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013 tuy gặp phải không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song do chú trọng nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm và cung cấp kịp thời theo nhu cầu thị trường nên việc tiêu thụ tấm lợp fibro xi măng là tương đối khả quan, đặc biệt đối với những thương hiệu lớn của ngành tấm lợp Việt Nam như: Đông Anh, Bạch Đằng, Thái Nguyên, Lam Sơn… Với sự nỗ lực của các hội viên, năm 2013, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã sản xuất được 89,35 triệu m2 tấm lợp fibro xi măng, tăng 5,8% so với năm 2012. Trong đó, mức tiêu thụ đạt 81,90/89,35 triệu m2 tổng sản lượng (90%), tăng 4,5% so với năm 2012.

Năm qua, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam bám sát Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành VLXD Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Xây dựng lập, đồng thời thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Công ước Rotterdam nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động trong ngành và phối hợp với bệnh viện Xây dựng khám chữa bệnh định kỳ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Năm 2014, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý môi trường, kiểm soát và giảm thiểu bụi sợi amiăng, bụi xi măng, sử dụng nước tuần hoàn để giảm thiểu nước thải. Bên cạnh đó, Hiệp hội tập trung cải tạo, đổi mới công nghệ, đặc biệt là ưu tiên cho công đoạn xé bao, nghiền và định lượng amiăng. Dựa trên những kết quả đã đạt được trong năm 2013, năm 2014 Hiệp hội đặt ra mục tiêu sản xuất 92 triệu m2 tấm lợp fibro xi măng với chất lượng sản phẩm đạt QCKT 16-4/2011/BXD, trong đó tiêu thụ 86,9 triệu m2, đồng thời tăng cường tham gia phản biện xã hội và giao lưu hợp tác với các tổ chức, hiệp hội quốc tế về amiăng…

Theo Trần Đình Hà – Baoxaydung.com.vn