Nghiên cứu nguy cơ ung thư từ amiăng trong nước uống

Một số nghiên cứu đối chứng dựa trên các cuộc phỏng vấn về nguy cơ phát triển ung thư từ amiăng trong nước uống. Khu vực được chọn để thực hiện nghiên cứu bao gồm Everett, Washington vì nồng độ amiăng chrysotile cao bất thường trong nước ngọt từ Sông Sultan do nhà nghiên cứu Lincoln Polissar, *Richard K. Seversonrt và Edwin S. Boatmant thực hiện

Amiăng tồn tại hầu khắp bề mặt trái đất và được giải phóng tự nhiên vào nước thông qua ăn mòn và các hoạt động của con người ở phạm vi hạn chế hơn nhiều. Trong nhiều thế kỷ qua, nồng độ amiăng tự nhiên này đã và đang xuất hiện ở nước sạch. Các cơ quan quản lý của chính phủ Mỹ và các tổ chức quốc tế kết luận việc hấp thụ amiăng từ bất kể nguồn nào cũng không thể hiện rủi ro ung thư cho cộng đồng.

Ống xi măng amiăng (A/C) được nhiều người công nhận là tiết kiệm chi phí, có độ tin cậy và an toàn như bất kỳ loại ống nước nào hiện nay đang sử dụng. Trong những môi trường nước không xâm thực, ống A/C không sinh ra lượng amiăng nào đáng kể hoặc trong nhiều trường hợp không sinh ra cho dù một lượng rất nhỏ vào nước sạch trong đường ống.

Download Attachments