Đoàn Chính phủ Việt Nam thăm và khảo sát tình hình khai thác và sản xuất amiăng tại Liên bang Nga tháng 10/2017