Amiăng trắng được cho phép sử dụng ở những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?

Hiện nay có 57 quốc gia cấm sử dụng các loại sợi amiăng, trong khi đó 147 quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép sử dụng amiăng trắng và các sản phẩm chứa amiăng trắng, trong đó có các nước G8 gồm: Mỹ, Canada, Liên bang Nga và các nước: Mexico, Brazil, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam…

Amiăng từng được sử dụng ở EU trong nhiều loại sản phẩm với hàm lượng cao như sản phẩm cách nhiệt, dệt may. Tuy nhiên, các nước EU không còn sử dụng amiăng do đây là các nước phát triển, có mức sống cao nên người dân không có nhu cầu sử dụng amiăng;

Ngay cả ở EU, amiăng trắng vẫn được sử dụng để sản xuất màng điafam ở Đức và Thuỵ Điển.

Luật đầu tư của Việt Nam số 67/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ghi rõ amiăng amphibole (amiăng xanh và nâu) là khoáng vật bị cấm đầu tư kinh doanh. Tại điểm 126, Phụ lục IV về Danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Điều 7 của Luật Đầu tư nêu trên quy định: “Kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine”.

Nước Mỹ cấm amiăng từ những năm 1980 theo đề xuất của EPA, nhưng đến năm 1991, Tòa thượng tẩm Hoa Kỳ đã hủy bỏ lệnh cấm và lệnh loại bỏ dần dần amiăng.

Tòa án Tối cao Ấn Độ (01.2011) đã bác bỏ yêu cầu của các Tổ chức Phi chính phủ là cấm sử dụng tất cả các loại Amiăng. Yêu cầu này đệ trình lên tòa án từ 2004.

Các nước Singapore, Đài Loan đã từng cấm amiăng, nhưng đã rút khỏi danh sách các nước cấm từ 2010.

Mông Cổ (Mongolia) đã rút khỏi danh sách các cấm từ tháng 8/2012 do Chính phủ Mông Cổ đã bãi bỏ Nghị quyết Số 192 (ký ngày 14/07/2010) về việc cấm amiăng vào ngày 08/06/2011

(Nguồn: International Ban Asbestos Secretariat – http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php)