Sống hoặc làm việc dưới mái lợp fibro xi măng có nguy hiểm không?

Sống hoặc làm việc dưới mái lợp fibro xi măng có nguy hiểm không? Dù thế nào, người sống hoặc làm việc dưới mái lợp AC cũng không gặp rủi ro nào. Sợi amiăng trắng đã bị khóa chặt với xi măng, khiến nó không thể bị phát tán ra khỏi tấm lợp vào không khí.

Trên thực tế, ở Brazil, người dân vẫn sử dụng nước uống từ uống nước làm bằng amiăng. Thành phố Asbest trên 130 năm tuổi ở Nga, người dân vẫn sinh sống và làm việc bình thường song song với việc khai thác amiăng. Tại Việt Nam, năm 2015, bệnh viện Xây dựng tổ chức tiến hành khảo sát thực trạng môi trường và sức khỏe dân cư của xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang. Cuộc khảo sát tiến hành tại 30 vị trí khu vực nhà dân xã Tân Trịnh nhưng không phát hiện bụi amiăng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mẫu đo bụi hô hấp và nồng độ bụi sợi amiang từ 1,4 – 2,8 (mg/m 3 ) đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động