So sánh amiăng chrysotile calidria với tremolite nguyên chất

Những khác biệt giữa amiăng chrysotile, một loại khoáng chất nhóm serpertine, và amiăng amphibole đã được luận bàn rộng rãi. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng chrysotile được đào thải khỏi phổi nhanh hơn amphibole.

Để lượng hóa sự thanh thải tương đối của cả hai loại sợi, người ta đánh giá sợi amiăng chrysotile và amiăng amphibole tremolite khi hít thở trong một nghiên cứu về tính bền vững sinh học theo hướng dẫn khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Đồng thời, nghiên cứu này cũng đánh giá phản ứng mô bệnh học của phổi khi phơi nhiễm ngắn hạn.

Người ta tiến hành nghiên cứu tính bền vững sinh học của một mẫu amiăng trắng thương mại lấy từ mỏ Coalinga ở New Idria, CA, thuộc loại calidria RG144 và một mẫu tremolite sợi dài nhằm lượng hóa cường độ và tỷ lệ đào thải những sợi này khỏi phổi. Tính bền sinh học của các sợi tổng hợp có thuộc tính thủy tinh dài hơn 20μm được phát hiện có mối quan hệ trực tiếp đến tiềm tàng gây bệnh. Nghiên cứu này được thiết kế để xác định khả năng đào thải của phổi (tính bền sinh học) và phản ứng mô bệnh học. Vì các sợi dài được chứng minh có nguy cơ gây bệnh cao nhất nên người ta thiết kế kỹ thuật tạo dạng phun nhằm tối đa hóa lượng sợi dài có thể hít vào. Các mẫu sợi chrysotile được lưu ý lựa chọn để có 200 sợi/cm3 dài hơn 20μm hiện diện trong khí phun phơi nhiễm. Những sợi dài hơn này được hình thành do liên kết nhiều sợi ngắn hơn. Các mẫu sợi tremolite phải có 100 sợi/cm3 dài hơn 20μm trong khí phun phơi nhiễm. Sợi chrysotile calidria được đào thải khỏi phổi nhanh (T1/2, sợi 1>20 μm = 7h) hơn bất kỳ sợi thương mại nào được thử nghiệm, kể cả sợi tổng hợp có thuộc tính thủy tính. 5 ngày phơi nhiễm với những sợi thanh thải nhanh như vậy khó có thể gây ra bất kỳ thay đổi bệnh lý nào ở phổi.

Download Attachments