Nồng độ amiăng trong không khí hiện nay mang lại những rủi ro gì?

Sợi amiăng đã tồn tại trong không khí nói chung từ lâu trước khi con người khai thác chúng. Điều này xảy ra do xói mòn tự nhiên từ các kiến tạo địa lý xảy ra phổ biến trên toàn cầu. Tổng lượng amiăng phát tán tự nhiên lớn hơn nhiều lần so với phát tán do hoạt động công nghiệp.

Cho đến nay Việt Nam đã phát hiện khoảng 17 điểm quặng amiăng phân bố chủ yếu ở khu vực phía Bắc Việt Nam thuộc địa phận các tỉnh Cao Bằng, Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá và Phú Thọ. Trong số các điểm này đã tiến hành tìm kiếm, thăm dò 5 mỏ quặng amiăng: mỏ Khu Cuốc, mỏ Khu Môn ở Hoà Bình; mỏ Gốc Me, mỏ Suối Cẩn ở Phú Thọ và mỏ Cốc Lạng ở Cao Bằng. Đây đều là những mỏ nhỏ với trữ lượng quặng từ 10.000 tấn đến khoảng 60.000 tấn. Hàm lượng ở mỏ chủ yếu chứa amiăng chrsyotile (amiăng trắng) và thành phẩm là bột serpentin, quặng nghiền thô, và serpentin nung chảy. Đá thô được khai thác từ các mỏ quặng serpentin sau khai thác được nghiền nhỏ và được sử dụng để sản xuất phân bón cho khoảng 500 công ty sản xuất phân bón ở khắp mọi miền đất nước. Phân lân NPK được nông dân sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.