Quy định đối với việc sử dụng amiăng

Từ năm 1983, Công đồng Châu Âu (EU) đã ban hành hàng loạt các văn bản quy định cụ thể mang tính pháp lý đối với việc sản xuất và sử dụng sợi amiăng

Tháng 4/1986, Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) đã phê chuẩn Công ước 162 về vấn đề “an toàn trong sử dụng sợi amiăng” cũng như các khuyến nghị trong sử dụng có kiểm soát sợi amiăng trắng. Công ước nêu rõ việc cấm sử dụng sợi amiăng thuộc nhóm amphibole và cho phép sử dụng sợi amiăng trắng với những quy định và tiêu chuẩn nhất định như cấm sử dụng amiăng trắng theo cách phủ sương (spraying); quy định nồng độ bụi amiăng trắng cho phép trong môi trường sản xuất; yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất phải có các biện pháp bảo vệ công nhân tránh những rủi ro do tiếp xúc với amiăng trắng bao gồm trang bị bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn và theo dõi sức khỏe định kỳ cho công nhân.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể yêu cầu các cơ sở sản xuất các sản phẩm sử dụng sợi amiăng trắng phải tuân thủ, nhằm đảm bảo về sinh môi trường và sức khỏe người lao động khỏi các bệnh bụi phổi liên quan đến amiăng trắng.

Sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng

1. Cấm sản xuất dưới bất kỳ hình thức, qui mô khối lượng nào các sản phẩm có chứa amiăng, nguyên liệu amiăng thuộc nhóm khoáng vật Amphibole bao gồm: Actinolite, Crocidolite, Amosite, Anthophylite và Tremolite.

2. Các cơ sở sử dụng amiăng và sản xuất các sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng phải tuân thủ các quy định sau:

a) Chỉ sử dụng amiăng trắng làm nguyên liệu cung cấp cho sản xuất các sản phẩm và vật liệu có chứa amiăng.

b) Bảo đảm nồng độ sợi amiăng trắng trong khu vực sản xuất không vượt quá 1 sợi/ml không khí (trung bình 8 giờ) và 2 sợi/ml không khí (trung bình 10 giờ).

c) Không để rách vỡ bao, rơi vãi khi vận chuyển nguyên liệu amiăng trắng.

d) Tổ chức theo dõi khám sức khoẻ, chụp X – quang định kỳ theo quy định hiện hành của Bộ Y tế cho toàn bộ cán bộ, công nhân và lưu giữ kết quả tại cơ sở.

e) Lập và trình nộp Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để thẩm định theo Luật định trước ngày 31/03/1999.

Sử dụng amiăng trắng và các sản phẩm, vật liệu chứa amiăng trắng trong xây dựng

1. Không sử dụng amiăng trắng làm vật liệu nhồi, chèn, cách nhiệt trong công trình xây dựng. Cần sử dụng các chất kết dính nhằm đảm bảo sợi amiăng trắng không khuếch tán vào không khí đối với những công trình, thiết bị công nghiệp có yêu cầu cách nhiệt và chịu lửa bằng amiăng trắng.

2. Phải áp dụng các biện pháp cần thiết để khống chế việc phát sinh bụi amiăng trắng khi thực hiện các công việc như cưa, mài, đục, cắt … các sản phẩm có chứa amiăng trắng.

3. Phải lập phương án bảo vệ môi trường trước khi tiến hành việc phá dỡ, sửa chữa, cải tạo các công trình, thiết bị công nghiệp có chứa amiăng trắng.

4. Phải thu gom và chuyển vào nơi quy định các phế thải có chứa amiăng trắng, các phế thải loại này không được dùng làm nguyên liệu rải đường.