Phân loại các chất gây ung thư: trường hợp của amiăng – Cơ quan nghiên cứu ung thư Quốc tế

Trong nghiên cứu về ung thư ở người, Cơ quan nghiên cứu ung thư Quốc tế đã triển khai một chương trình chuyên khảo nhằm đánh giá nguy cơ gây ung thư của các hóa chất đối với con người.

Các bằng chứng hiện có đã làm rõ sự khác biệt về tác hại giữa amiang chrysotile và amiang amphibole, tuy nhiên bảng phân loại của IARC không phân biệt được điều này; kể cả khi amiang amphibole có thể gây ra nhiều bệnh hơn so với amiang chrysotile khi có cách sử dụng như nhau. Số lượng các bằng chứng áp đảo hiện có cũng chỉ ra rằng amiang chrysotile có thể được sử dụng một cách an toàn với nguy cơ thấp. Các sản phẩm có xi măng như ống nước và ván xây nhà là những sản phẩm linh hoạt với giá phải chăng cho các nước đang phát triển mà nếu không có sẵn sẽ gây tốn kém hơn nhiều thay vì bảo vệ tính mạng con người.

Download Attachments