Phản hồi của Ủy ban Châu Âu về vấn đề liên quan đến amiang

Liên quan đến việc Bồ Đào Nha nhập khẩu vật liệu có chứa amiang, Ủy ban Châu Âu đã nhận được câu hỏi chất vấn về các biện pháp sẽ thi hành để giải quyết vấn đề này.

Liên quan đến vấn đề Bồ Đào Nha nhập khẩu vật liệu có chứa amiang, Ủy ban Châu Âu đã nhận được câu hỏi chất vấn cụ thể như sau:

Amiang là một loại sợi tự nhiên có nguồn gốc từ sáu loại khoáng chất khác nhau, có thể gây ra bệnh ung thư cho con người khi hít vào, bất kể có tiếp xúc thường xuyên hay không.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, việc sử dụng và tiếp thị amiang và/hoặc những vật liệu có chứa loại sợi này trong Liên minh Châu Âu đã bị cấm dưới Chỉ thị 1999/77/EC và Chỉ thị 2003/18/EC cũng như luật quốc gia Bồ Đào Nha trong Nghị định – Luật số 101/2005 ngày 23 tháng 6 năm 2005 và Nghị định – Luật số 266/2007 ngày 24 tháng 7 năm 2007.

Bất chấp lệnh cấm này, Bồ Đào Nha gần đây đã nhập khẩu một lượng vật liệu nguy hiểm đáng báo động với tổng cộng hơn 50 tấn vào năm 2016 và 2017, trong đó có bao gồm những nguyên liệu có chứa amiang và chất thải chứa amiang để đưa vào bãi rác.

Trước những nguy cơ không thể phủ nhận của amiang đối với sức khỏe cộng đồng và sự vi phạm rõ ràng pháp luật hiện hành về tiếp thị amiang và những sản phẩm có chứa amiang, Ủy ban sẽ thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo Bồ Đào Nha tuân thủ với quy định và có cách thức nào để giám sát việc tuân thủ đó?

Trả lời chất vấn của Nghị viện, Ủy ban Châu Âu mới đây đã nhấn mạnh lại rằng mặc dù những nhà vận động hành lang đã nỗ lực không ngừng để cấm amiang nhưng Quy định năm 2006 về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) không bao gồm điều này.

Năm 2013, những nhà vận động hành lang đã tìm cách đạt được một nghị quyết từ Nghị viện Châu Âu (theo Báo cáo của Hughes) để kêu gọi loại bỏ amiang trên toàn châu Âu.

Thay mặt Ủy ban, ông Breton đã ra tuyên bố cụ thể rằng các quy định nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường yêu cầu các quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo các hoạt động đang diễn ra không gây nên bất kỳ rủi ro nghiêm trọng nào cho môi trường cũng như sức khỏe con người.

“Việc sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng sợi amiang, các sản phẩm cũng như hỗn hợp có chứa loại sợi amiang một cách có chủ đích bị cấm theo mục 6 của Phụ lục XVII trong REACH, quy định đã bãi bỏ và thay thế Chỉ thị 1999/77/EC đề cập bởi Thành viên Danh dự năm 2009. Chỉ thị 2009/148/EC thay thế cho Chỉ thị 2003/18/EC được các Thành viên Danh dự đề cập đưa ra các quy định liên quan đến bảo vệ người lao động khỏi những rủi ro sức khỏe phát sinh từ việc tiếp xúc với amiang tại nơi làm việc.

Ủy ban không biết về việc nhập khẩu gần đây của Bồ Đào Nha mà các Thành viên Danh dự đề cập. Nhập khẩu chất thải có chứa amiang không vi phạm Quy định REACH bởi vì chất thải không phải là một chất, hỗn hợp hay vật phẩm thuộc phạm vi của REACH. Việc nhập khẩu chất thải nguy hại vào EU có thể xảy ra theo luật EU và phải được xử lý môi trường đúng cách, bao gồm cả xử lý theo các quy tắc hiện hành về chất thảo nguy hại và chất thải chôn lấp.

Các tòa nhà không phải vật phẩm trong phạm vi cấm của REACH về amiang, vì vậy Quy định REACH không yêu cầu loại bỏ amiang đã được tích hợp trong các tòa nhà trước tháng 1 năm 2005. Trong trường hợp chủ sở hữu quyết định loại bỏ amiang khỏi các tòa nhà (công cộng) hoặc phá hủy những tòa nhà này, Chỉ thị 1987/217/EEC về phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường liên quan đến amiang yêu cầu các quốc gia thành viên phải thực hiện biện pháp cần thiết để đảm bảo những hoạt động này không gây ra ô nhiễm môi trường amiang nghiêm trọng, hướng đến bảo vệ sức khỏe con người và môi trường nói chung.”

Phản hồi này từ Ủy ban Châu Âu cũng củng cố thêm lập trường của ICA – tổ chức đã nhiều lần đứng ra chỉ trích sự thao túng mà không hề cân nhắc đến nền tảng sự thật của các nhà vận động chống amiang. Vì vậy, quan điểm này cần phải được chia sẻ rộng rãi để chống lại những người đang cố gắng làm hoang mang dư luận mà không quan tâm đến khoa học hay sự thật.

Nguồn thông tin: Chrysotile Association


Bài mới hơn