Những tấm lợp nghĩa tình

Hiệp hội tấm lợp cùng các cá nhân, tổ chức chung tay xoa dịu nỗi đau và giúp đồng bào miền Trung vượt khó cũng như giúp đỡ nhân dân tỉnh Quảng Nam khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão số 9.
( Người dân tập trung nhận Tấm Lợp do HHTLVN cứu trợ)