Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Nghiên cứu Tác động kinh tế của việc cấm amiăng trắng tại Việt Nam

Việc cấm sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam – trường hợp của tấm lợp fibro xi măng sẽ tác động rất lớn về mặt kinh tế tới người tiêu dùng, người lao động và doanh nghiệp cũng như Chính phủ trong bối cảnh quan điểm về mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người của amiăng trắng và khả năng sử dụng an toàn loại sợi này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nghiên cứu của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra một số kết luận và kiến nghị trong việc sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam:

1. Tiếp tục thực hiện các chính sách Chính phủ đã ban hành về sản xuất và sử dụng amiăng trắng

2. Các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm ban hành đầy đủ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh; về quy chuẩn, chất lượng đối với việc sản xuất và sử dụng amiăng trắng. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định, chính sách tại doanh nghiệp theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất.

3. Để đảm bảo có bằng chứng rõ ràng, nhất quán về tác động của việc sản xuất tấm lợp fibro xi măng tới môi trường và sức khoẻ con người, Chính phủ nên thành lập tổ chuyên trách nghiên cứu về tác động của amiăng trắng nói chung và tấm lợp fibro xi măng nói riêng tới môi trường và sức khỏe con người.

4.Tương tự như những cảnh báo về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, cần nâng cao cảnh báo với người tiêu dùng về nguy cơ có khả năng gây bệnh khi sử dụng sản phẩm chứa amiăng trắng để người tiêu dùng lựa chọn.

5. Hiện nay, nhu cầu tấm lợp cho đầu t­ư xây dựng mới và khắc phục hậu quả của thiên tai hàng năm rất lớn, vì vậy nhà nư­ớc nên khuyến khích phát triển đa dạng các loại tấm lợp và để phát triển đa dạng hoá các loại tấm này cần có các chính sách hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu cũng như doanh nghiệp tiến hành các hoạt động nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới và tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các phân khúc thị trường khác nhau.