Nghiên cứu phơi nhiễm ở công nhân và người đứng ngoài trong quá trình tháo lắp gioăng và vòng đệm amiang

Những nghiên cứu này nhằm đáp lại các quan ngại nảy sinh từ một báo cáo của Hải quân năm 1978 đối với việc phơi nhiễm amiăng trong khi làm việc với gioăng.

Từ năm 1982 đến 1991, một loạt các nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá nồng độ amiăng chrysotile trong không khí khi thay vật liệu gioăng và vòng đệm. Các tác giả có thâm niên tiến hành những nghiên cứu này nhằm đáp lại các quan ngại nảy sinh từ một báo cáo của Hải quân năm 1978 đối với việc phơi nhiễm amiăng trong khi làm việc với gioăng.

Một loạt các nghiên cứu được tiến hành do kết quả từ những người làm việc với gioăng trong nghiên cứu của Hải quân không đưa ra được nồng độ amiăng nền tại nơi làm việc là nơi rõ ràng có thể có sự hiện diện của amiăng ở lớp cách ly trong các con tàu và xưởng đóng tàu.

Mục đích của các nghiên cứu được thực hiện từ 1982 đến 1991 là tái lập thực tiễn công việc của Hải Quân trong môi trường không có chất gây ô nhiễm trong suốt ngày làm việc 8 tiếng (vì vậy dữ liệu có thể được so sánh với giới hạn phơi nhiễm cho phép [PEL] của OSHA). Các mẫu được thu thập để mô tả đặc điểm mật độ amiăng trong không khí đối với cá nhân hoặc khu vực liên quan đến sự hình thành, loại bỏ, và lưu trữ gioăng cũng như vòng đệm.

Các kết quả chỉ ra rằng thời gian phơi nhiễm trung bình (TWA) 8 giờ của các thợ nguội đặt đường ống và những người thương gia thực hiện các hoạt động này  thấp hơn PEL hiện tại cũng như tất cả các PEL trong quá khứ. Đặc biệt, nồng độ TWA 8 giờ cao nhất đo đạc được đối với công nhân thao tác với gioăng amiăng trong nghiên cứu này là 0,030sợi/cc (khi tháo bỏ đệm và nạo bề mặt mặt bích trên một tàu hải quân). Tương tự như vậy, nồng độ khu vực hít thở TWA 8 giờ của một công nhân tháo bỏ và thay đệm van amiang không vượt quá 0,016sợi/cc.

Trong hầu hết các trường hợp, không thể phân biệt được mức độ amiăng môi trường xung quanh là ở trên tàu hay trong môi trường nói chung. Những kết luận không bất ngờ đã được đưa ra rằng các sợi amiăng trong vật liệu làm gioăng được bao kín trong chất kết dính.