Viện Vật liệu Xây dựng – Nghiên cứu kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiăng xi măng và tấm xi măng sợi PVA

Để có cái nhìn khách quan về chất lượng tấm amiăng xi măng và tấm xi măng sợi PVA, Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện dự án nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá chất lượng hai loại tấm trên và đưa ra một số kết luận cho tấm sóng và tấm phẳng của hai loại sợi này.