Nghiên cứu khoa học về tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – Biện pháp quản lý phù hợp

Tóm lược một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe người lao động trong các cơ sở sản xuất tấm lợp có chứa amiăng trắng; tới cư dân sống xung quanh các khu vực sản xuất tấm lợp có chứa amiăng trắng và người dân sử dụng tấm lợp có chứa amiăng trắng; kết quả nghiên cứu của các tổ chức y tế trong và ngoài nước về ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe con người được các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế chia sẻ trong Hội nghị khoa học quốc tế được tổ chức bởi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/12/2014, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Đánh giá tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – Biện pháp quản lý phù hợp”.

Tại Hội nghị này, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế chia sẻ thông tin về các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe người lao động trong các cơ sở sản xuất tấm lợp có chứa amiăng trắng; tới cư dân sống xung quanh các khu vực sản xuất tấm lợp có chứa amiăng trắng và người dân sử dụng tấm lợp có chứa amiăng trắng; kết quả nghiên cứu của các tổ chức y tế trong và ngoài nước về ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe con người.

Hội nghị đồng thời thông tin về các nghiên cứu đánh giá thực trạng công nghệ, máy móc, thiết bị mức độ trang bị phòng hộ lao động cho công nhân, mức độ ô nhiễm môi trường tại các nhà máy sản xuất tấm lợp có sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam cũng như kết quả điều tra, đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất và sử dụng các loại tấm lợp không sử dụng amiăng trắng, thay thế cho tấm lợp amiăng xi măng tại Việt Nam.