Nghiên cứu khoa học mới cho thấy những tác động khác biệt của hai nhóm sợi amiang

Một công trình nghiên cứu khoa học mới vào cuối năm 2019 đã khẳng định sự khác biệt cơ bản giữa độc tính của sợi amiang trắng với những loại sợi amiang khác.

Một nghiên cứu khoa học so sánh mới đánh giá về phơi nhiễm, phản ứng liều lượng và sự tồn tại của bụi phanh chứa amiang trắng trong phổi và màng phổi đã khẳng định sự khác biệt cơ bản giữa độc tính của sợi amiang trắng với những loại sợi amiang khác.

Nghiên cứu được thực hiện nghiêm ngặt với điều lượng hít vào lặp lại trong 90 ngày đối với bụi phanh ở chuột đã cung cấp kiến thức toàn diện về sinh học và độc tính tiềm tàng trong phổi. Nghiên cứu bao gồm sự kiểm soát phân tử đối với amiang trắng, amiang crocidolite và amosite thương mại. Các kết quả tạm thời cho thấy sự khác biệt cơ bản quan trọng về độ bền và phản ứng bệnh lý ở phổi giữa bụi phanh có nguồn gốc từ má phanh làm từ amiang trắng, TiO2 hoặc chỉ amiang trắng với amiang nhóm amphibole gồm crocidolite và amosite. Trong những nhóm phơi nhiễm bụi phanh, không có phản ứng bệnh lý đáng kể nào được ghi nhận. Amiang trắng với khả năng phân hủy sinh học cho thấy sự yếu dần trong kết cấu và từ từ chuyển thành những phân tử và sợi ngắn có thể bị loại bỏ bởi các đại thực bào phế nang cũng như tiếp tục hòa tan sau đó.

Khi so sánh, cả amiang crocidolite và amosite đều gây ra viêm dai dẳng, u hạt nhỏ và xơ hóa tồn tại trong suốt thời gian hậu phơi nhiễm. Nhóm các chuyên gia nghiên cứu quốc tế gồm 7 người, đứng đầu là D.M. Bernstein đã công bố nghiên cứu gồm 2 phần của họ trên tạp chí Độc học và Ứng dụng Dược học trực tuyến vaò tháng 12 năm 2019. Một bài viết khác với những kết quả tiếp nối trong quá trình hậu phơi nhiễm của vòng đời cũng sẽ được công bố sau đó.

Chrysotile Association