Nghiên cứu Độ bền sinh học của sợi khoáng tổng hợp

Nghiên cứu này chỉ ra rằng tất cả các chỉ số của độ bền sinh học đều được coi là những biến độc lập tốt như nhau đối với những thay đổi sớm trong dài hạn xảy ra trong phổi do phản ứng với nhiều sợi bền hơn. Sự lắng đọng collagen tại ngã ba phế quản – phế nang là một yếu tố báo trước cho sự xơ hóa kẽ, điều này đã được chứng minh gắn liền với phản ứng gây khối u ở các cá thể động vật phơi nhiễm sợi. Bộ thời gian bán đào thải trong Hướng dẫn 97/69 nằm trong đường cơ sở cho tham số này.

Nghiên cứu Độ bền sinh học của sợi khoáng tổng hợp trong vai trò là một biến độc lập đối với độc tố khi hô hấp trên chuột được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu gồm:

  1. Ông David M. Bernstein – Cố vấn chất độc học, Geneva, Thụy Sĩ
  2. Ông Juan M. Riego Sintes – Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu, Viện Bảo vệ Sức khỏe và Người tiêu dùng, Phòng Hóa chất Châu Âu, Ispra, Ý
  3. Ông Bjarne Kjaer Ersboell – Đại học Công nghệ Đan Mạch, Lập hình hóa Tin học và Toán học, Lyngby, Đan Mạch
  4. Ông Joachim Kunert – Đại học Dortmund, Fachbereich Statistik, Dortmund, Đức