Nghiên cứu Độ bền sinh học của amiăng trắng Braxin qua đường hô hấp

Khoáng chất của sợi amiăng trắng serpentine và amphibole cho thấy những sự khác biệt riêng biệt về mặt cấu trúc và hóa chất của cả hai. Ngược lại, cấu trúc lớp cuộn của amiăng trắng là điều có vẻ như dẫn đến sự nhạy cảm đối với việc phân hủy hơn, những sợi amphibole có cấu trúc cứng không thấm nước là điều chống lại sự phân hủy.

Những khác biệt này được phản ánh trong nghiên cứu độ bền sinh học qua đường hô hấp phân biệt rõ ràng amiăng trắng với amphibole và cho thấy sợi amiăng trắng dài bị loại bỏ nhanh chóng khỏi phổi trong khi amphibole dài hơn một khi đã đã đọng lại thì sẽ ở lại.

Nghiên cứu Độ bền sinh học của amiăng trắng Braxin qua đường hô hấp được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu gồm ông David M. Bernstein – Cố vấn chất độc học, Geneva, Thụy Sĩông Nick Roger- Tập đoàn Rogers Imaging, Needham, Massachusetts, ông Paul Smith – Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn, Füllinsdorf, Thụy Sĩ đã đưa ra kết luận:

Amiăng trắng Braxin được phát hiện nhanh chóng bị loại bỏ khỏi phổi. Các sợi dài hơn 20µm bị đào thải với thời gian bán đào thải là 1,3 ngày, nhiều khả năng do sự phân hủy và gãy thành các sợi ngắn hơn. Các sợi ngắn hơn cũng nhanh chóng bị đào thải khỏi phổi với các sợi 5 – 20µm đào thải thậm chí còn nhanh hơn (T1/2 = 2,4 ngày) những sợi có chiều dài < 5µm. Các sợi ngắn còn lại không bao giờ được tìm thấy co cụm lại với nhau mà chúng xuất hiện riêng rẽ, dạng sợi nhỏ, đôi khi bị bung ra ở một đoạn cuối. Sợi ngắn tự do xuất hiện trong các góc của vách phế nang, và các sợi hoặc các mảnh vỡ của chúng được tìm thấy trong đại thực bào phế nang. Điều đó cũng xảy ra cho các sợi trong mạch bạch huyết, bởi chúng xuất hiện tự do hoặc trong thực bào tế bào bạch huyết. Những kết quả này hỗ trợ thêm các bằng chứng rằng sợi amiăng trắng nhanh chóng bị đào thải khỏi phổi trái ngược với sợi amphibole khi chúng vẫn còn ở lại.

Download Attachments