Nghị định số 09/2021/ND-CP Về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định số 09 về quản lý vật liệu xây dựng đã được Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 02 năm 2021, trong đó có quy định liên quan đến việc sử dụng sợi amiang trắng.

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP Về quản lý vật liệu xây dựng. Tại Chương III – Sử dụng và Quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, Điều 8 quy định amiang trắng nhóm serpentine được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng. Liên quan đến quy định lộ trình hạn chế đầu tư mới hoặc mở rộng các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sản xuất tấm lợp fibro xi măng được cho là sẽ hướng tới phát triển theo chiều sâu với sản phẩm ngày một chất lượng và đa dạng hóa, công nghệ hiện đại, đảm bảo tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Với định hướng khuyến khích sử dụng các loại sợi thay thế sợi amiang trong sản xuất tấm lợp, cho đến nay, ngành tấm lợp fibro xi măng vẫn chưa thấy sợi tự nhiên hay nhân tạo nào có thể thay thế cho amiang trắng về tính năng và hiệu quả sử dụng thực tế.

Download Attachments