Mỹ và những quy định mới về amiang trắng

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ đã có thông cáo báo chí tuyên bố rằng họ lựa chọn một quy định mới liên quan đến sử dụng những sản phẩm fibro xi măng.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ chịu trách nhiệm về việc kiểm soát các chất độc hại (TSCA), lần đầu tiên sau 30 năm, đã có thông cáo báo chí tuyên bố rằng họ lựa chọn một quy định mới liên quan đến sử dụng những sản phẩm fibro xi măng. Sau khi xem xét các hồ sơ hiện có của nhiều chất hóa học, trong đó có amiang, Cơ quan này đã đưa ra nhận định sau một quy trình đánh giá chuyên sâu những phát hiện khoa học mới nhất.

Cần lưu ý rằng ở Mỹ cũng như những quốc gia người dùng khác, sản phẩm gắn với đợt đánh giá này là amiang trắng ít gây hại cho sức khỏe con người chứ không phải những loại sợi nguy hiểm khác như amphibole.

Việc sử dụng có kiểm soát đang mang lại hiệu quả

Trên cơ sở khoa học và phân tích chi tiết những điểm liên quan, Cơ quan này đã đưa ra quan điểm chính thức rằng việc sử dụng và kinh doanh những sản phẩm có chứa amiang trắng quan trọng không nên bị cấm.

Chỉ cấm nếu cần thiết nhưng trường hợp này không cần thiết để cấm

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ ban hành quy định và sẽ tuân theo quyết định này.

Hơn nữa, báo cáo cũng chỉ rõ đối với các sản phẩm xi măng amiang trắng hiện đang được sử dụng trong quốc gia đó, phương thức làm việc và công nghệ hiện đại có thể giúp loại bỏ việc đánh giá những rủi ro liên quan đến sức khỏe cũng như phát triển những quy định mới.

Đối với những sản phẩm hiện không lưu hành trên thị trường, nếu cần thiết, phải nộp đề nghị trước cho Cơ quan này để nhận giấy phép sử dụng.

Điều này khẳng định rằng việc sử dụng an toàn và có trách nhiệm amiang trắng không phải giấc mơ xa vời mà hoàn toàn thực tế. Đây cũng là điều mà các nhà vận động cực đoan cho lệnh cấm sử dụng amiang trắng trên toàn thế giới từ chối công nhận. Từ đây có thể thấy rằng vì những lợi ích to lớn đang bị đe dọa nên những người này đang bằng mọi cách bỏ qua mọi bằng chứng khoa học.

Sự im lặng của những tổ chức quốc tế sau thông báo quan trọng về việc sử dụng sản phẩm fibro xi măng này, rủi ro thực sự cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường này của Mỹ đã nói lên nhiều điều.

Qua đây, chúng ta cũng nên nhớ lại quyết định tư pháp được đưa ra vào năm 1991 tại Mỹ. Vào ngày 12 tháng 07 năm 1989, EPA đã ban hành quyết định cuối cùng cấm hầu hết các sản phẩm có chứa amiang. Năm 1991, quyết định này đã bị tòa án phúc thẩm ở New Orleans bãi bỏ. Vì vậy, quy định liên quan đến amiang năm 1989 chỉ cấm việc sử dụng mới amiang trong các sản phẩm sẽ được triển khai lần đầu tiên sau 1989, cũng như cấm những sản phẩm chứa amiang cụ thể sau đây: thảm sàn làm bằng nỉ, tấm amiang cuộn, bìa gợn sóng, thương phiếu hoặc giấy can.

Chrysotile Association 


Bài mới hơn