Khung chính sách & Pháp luật của Brazil về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Tại Brazil, hiện có khoảng 3000 nhà sản xuất các sản phẩm chứa amiăng, chủ yếu được sử dụng trong amiăng xi măng, vật liệu ma sát, công nghiệp dệt, nhựa, hóa chất và nội thất. Theo luật liên bang, sử dụng amiăng trắng là hợp pháp.

Chính phủ Brazil được cho là khá chậm trễ trong việc ban hành các quy định điều chỉnh việc sử dụng amiăng. Năm 1991, chính phủ liên bang Brazil phê chuẩn Công ước ILO số 162, giảm các giới hạn tiếp trong môi trường làm việc xuống còn 2.0 sợi/ml. Công đoàn hàng đầu ở Brazil bắt đầu vận động chính phủ để loại bỏ amiăng. Năm 1994, người lao động và các ngành công nghiệp phụ tùng ô tô đồng ý xóa bỏ amiăng trong sản phẩm má phanh và đĩa phanh từ năm 1998, nhưng Bộ trưởng Bộ Lao động từ chối ký kết chấp thuận.

Trong khi chính phủ liên bang vẫn không sẵn sàng để hành động về vấn đề amiăng tại Brazil thì chính một số tiểu bang đã có những hành động cụ thể về việc cấm amiăng. Cho tới nay việc sử dụng bất kỳ loại amiăng, thậm chí là amiăng trắng, đã bị cấm từ năm 2001 trong năm tiểu bang khác nhau ở Brazil, và tới năm 2014 là sáu tiểu bang bao gồm: Sao Paulo; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Rio Grande do Sul; Pernambuco; Mato Grosso.

Bang Mato Grosso do Sul cũng có một đạo luật cấm việc sử dụng bất kỳ loại amiăng, tòa án hiến pháp liên bang đã bác bỏ nó vì nó không hợp hiến ở nhiều quy định coi sử dụng amiăng trắng là bất hợp pháp.