Không có mối liên hệ giữa việc sử dụng amiăng trắng và bệnh ung thư trung biểu mô.

Những nghiên cứu mới nhất được công bố bởi các nhà khoa học người Nam Phi và Hy Lạp đã chứng minh việc sống và làm việc trong môi trường có tiếp xúc tự nhiên với amiăng trắng không phải là nguyên nhân gây ra ung thư phổi và ung thư trung biểu mô.

Những nghiên cứu mới nhất trên các trường hợp tử vong: “Tiếp xúc hoàn toàn với amiăng trắng trong môi trường lao động” (Occupational Exposure to Relatively Pure Chrysotile: A39-Year Study (L. Sichletidis, D. Chloros, D. Spyratos, A.-B. Haidich, I. Fourkiotou, M. Kakoura, D. Patakas) và “Amiang tại Nam Phi và mối tương quan của sợi với bệnh ung thư u trung biểu mô “South African experience with asbestos related environmental mesothelioma: Is asbestos fiber type important?” (Neil White, Gill Nelson and Jill Murray) chắc chắn sẽ làm cho cộng đồng khoa học trên thế giới phải cân nhắc lại những luận điểm của mình về ảnh hưởng của amiăng trắng với sức khoẻ con người.
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Thessaloniki đã tiến hành đo đạc và kiểm tra sức khỏe của 317 công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng những năm 1986 tại Hy Lạp. Đây là nhà máy có sản lượng tiêu thụ hơn 2000 tấn amiăng chrysotile mỗi năm và bị đóng cửa vào ngày đầu tiên của tháng 01/2005. Nồng độ phát tán bụi amiăng được đo đạc tại nhà máy một cách thường xuyên và luôn thấp hơn nồng độ cho phép thực tế.

Nghiên cứu các hồ sơ bệnh án cho thấy tỷ lệ tử vong trung bình ở đây thấp hơn tỷ lệ tử vong trung bình toàn Hy Lạp. Không có trường hợp nào mắc bệnh u trung biểu mô và việc sử dụng amiăng trắng không phải là nguyên nhân gây ra bệnh bụi phổi, ung thư phổi và ung thư trung biểu mô.

Tại Nam Phi, các nhà khoa học thuộc trường đại học Capetown đã nghiên cứu và chỉ ra những ảnh hưởng khác biệt tới sức khoẻ con người của các loại sợi amiăng trong điều kiện tiếp xúc tự nhiên. Một vài trường hợp được phát hiện mắc bệnh u trung biểu mô do tiếp xúc trực tiếp với amiăng trong tự nhiên. Bốn nghiên cứu được thực hiện trên 504 ca mắc bệnh u trung biểu mô tại Nam Phi trong đó 118 ca được tìm thấy với nguyên nhân do phổi bị nhiễm bụi amiăng trong suốt quá trình khai thác và sử dụng. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều liên quan tới amiăng xanh (thuộc nhóm amphibole) và 2 trường hợp còn lại là do tiếp xúc với amiăng nâu (thuộc nhóm amphibole). Không có trường hợp mắc bệnh nào tại Nam Phi liên quan tới amiăng trắng.

Dựa trên đó, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng amiăng xanh có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến u trung biểu mô cao hơn nhiều lần so với amiăng nâu. Không có mối liên hệ giữa việc sử dụng amiăng trắng và bệnh ung thư trung biểu mô.

Nguồn: http://www.nochrysotileban.com