Khảo sát các vấn đề sức khỏe liên quan đến sản xuất và sử dụng các sản phẩm chứa aimiăng trắng tỷ trọng cao

Trong vòng hơn 20 năm qua, chúng ta đã thấy những bước tiến lớn trong hiểu biết về các bệnh liên quan tới amiăng. Không may là, các chính phủ và các cơ quan lập pháp đã bỏ qua phần lớn những kết quả nghiên cứu. Các luật sư và các nhóm gây áp lực tích cực phản đối các kết quả này.

Các bệnh liên quan tới amiăng ngày nay bắt nguồn từ việc trước đây thiếu các quy định và kiểm soát khi sử dụng các loại sợi khoáng trong hàng nghìn ứng dụng khác nhau. Mức độ nguy hiểm của bất kỳ một sản phẩm nào phụ thuộc vào khả năng sẵn sàng giải phóng sợi và loại amiăng sử dụng để làm ra sản phẩm đó.

Qua hơn 60 năm nghiên cứu, người ta thấy rằng các sản phẩm amiăng trắng tỷ trọng cao như tấm lợp fibrô xi măng có nguy cơ gây bệnh thấp nhất và nguy hiểm nhất là sử dụng các loại amiăng amphibole như amiăng xanh và nâu làm các tấm đệm xốp . Rủi ro lớn nhất tới sức khỏe luôn xảy đến với những người làm việc tiếp xúc trực tiếp với amiăng trong các khu mỏ khai thác đá chứa amiăng hoặc sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng.

Tài liệu này chỉ nghiên cứu các sản phẩm amiăng trắng tỷ trọng cao, việc sản xuất và sử dụng chúng cũng như các rủi ro sức khỏe liên quan tới những hoạt động này. Kết luận đưa ra là khó có thể chứng minh bất kỳ rủi ro sức khỏe nào liên quan đến amiăng trắng tỷ trọng cao. Ngày càng nhiều người sợ hãi tất cả các sản phẩm liên quan đến amiăng nhưng nỗi sợ này cần tập trung hơn vào những mối nguy hiểm thực sự của vật liệu amphibole và để sau đó có thể nhận diện tính an toàn thực sự của những sản phẩm amiăng trắng tỷ trọng cao.Nếu giảm sử dụng cả những sản phẩm không có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và an toàn của cộng đồng thì sẽ rất tốn kém. Luật hóa mà không dựa trên các căn cứ khoa học sẽ gây thiệt hại cho toàn bộ công dân của đất nước này.