Bệnh viện Xây Dựng – Nghiên cứu Điều tra tỷ lệ tử vong tại Hà Giang giai đoạn 2010 – 2014

Từ năm 2009, với chính sách của chính quyền trong việc hỗ trợ kinh phí cho người dân mua mái lợp nhà fibro-xi măng, tỷ lệ các hộ dân trong xã Tân Trịnh nói riêng và huyện Quang Bình nói chung lợp mái bằng fibro-xi măng ở mức cao, khoảng 70%. Nằm trong kế hoạch khám bệnh nghề nghiệp hàng năm, Bệnh viện Xây Dựng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho người dân sống dưới mái nhà tấm lợp fibro xi măng và điều tra tình hình tử vong tại địa bàn nghiên cứu trong thời gian từ năm 2010 – 2014. Kết quả nghiên cứu bước đầu về tình hình ung thư cho thấy, tỷ suất tử vong thô của huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang nằm trong giới hạn chung của cả nước. So sánh với các địa phương khác và một số huyện khác mức chênh lệch không có gì đáng kể. Như vậy với kết quả thu được có thể cho rằng tại Huyện Quang Bình không có gì bất thường về tần suất tử vong.