Hướng dẫn thực hiện quy định về sử dụng amiăng trắng an toàn và hợp lý

Cơ quan lập pháp có thẩm quyền cần phải tư vấn cho các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động có liên quan những biện pháp để tuân thủ các chính sách sử dụng có kiểm soát.

Nguyên tắc chung

Các hoạt động dẫn đến rủi ro nghề nghiệp do tiếp xúc với amiăng bao gồm, cụ thể:

a. Khai thác và nghiền các khoáng chất chứa amiăng;
b. Sản xuất các vật liệu hoặc sản phẩm chứa amiăng;
c. Sử dụng các sản phẩm chứa amiăng;
d. Tháo dỡ, sửa chữa hoặc bảo hành các sản phẩm chứa amiăng;
e. Phá huỷ hoặc sửa chữa nhà máy hoặc công trình chứa amiăng;
f. Vận chuyển, lưu kho và xử lý amiăng hoặc các vật liệu chứa amiăng;
g. Các hoạt động khác liên quan đến việc tiếp xúc với bụi amiăng qua đường hô hấp.

Cơ quan lập pháp có thẩm quyền cần phải tư vấn cho các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động có liên quan những biện pháp để tuân thủ các chính sách sử dụng có kiểm soát.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các quy định được ban hành. Công nhận phải tuân thủ các quy định về an toàn và lao động được ban hành liên quan đến việc kiểm soát và phòng ngừa những yếu tố độc hại đối với sức khoẻ do tiếp xúc với amiăng trong điều kiện làm việc.

Các sợi và sản phẩm

Tất cả các sản phẩm sử dụng sợi amiăng có hàm lượng cao (được coi là đạt tiêu chuẩn khi sản phẩm khô mà không bị vỡ, bẻ vụn hoặc thành bột khi bóp bằng tay) cần phải được cho phép sử dụng. Ví dụ: ống và tấm fibro xi măng, tấm lót phanh, miếng đệm, lớp phủ mái và các sản phẩm dệt (cần phải xem xét).

Việc buôn bán và sử dụng các sợi amiăng nâu và xanh và các sản phẩm chứa các loại sợi trên đã bị cấm.

Việc phun tất cả các loại amiăng lên các công trình xây dựng cũng cần phải bị cấm.

Các sản phẩm có hàm lượng thấp sử dụng các loại sợi amiăng cũng phải bị cấm: ví dụ nồi hơi và tấm cách ly ống, đồ chơi, chất xử lý mối nối hàm lượng thấp và các sản phẩm dệt chưa được kiểm tra.

Các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa

Hạn chế tiếp xúc ở mức có thể (PEL)

Người sử dụng lao động cần phải đảm bảo không để người lao động tiếp xúc với mật độ sợi amiăng trong không khí vượt quá 2 sợi/cm3 cứ 8 lần giờ đo một lần theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế giới Xác định nồng độ sợi trong không khí. Nếu có thể, PEL nên thấp hơn tiêu chuẩn 1 sợi/cm3 không khí.

Người sử dụng lao động nên đo đạc nồng độ bụi amiăng trong không khí tại nơi làm việc và giám sát việc công nhân tiếp xúc với amiăng một cách thường xuyên và sử dụng các phương pháp do các cơ quan có thẩm quyền chỉ định. Những người lao động có liên quan, các tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động và các cơ quan kiểm tra cần phải được biết kết quả và tham gia vào quy trình đo lường.

Quần áo lao động và công cụ bảo vệ đường hô hấp

Trong ngành công nghiệp sử dụng sợi amiăng, người sử dụng lao động cần phải cung cấp quần áo lao động phù hợp, không mặc ở bên ngoài khu vực làm việc. Người sử dụng lao động cần phải chịu trách nhiệm giặt giũ, bảo quản và lưu kho quần áo lao động, quần áo bảo hộ đặc biệt và các dụng cụ bảo hộ cá nhân.

Giáo dục và huấn luyện người lao động

Cơ quan có thẩm quyền cần phải chủ động tư vấn và kết hợp với các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động nhằm đẩy mạnh việc phổ biến thông tin và giáo dục cho tất cả những người có liên quan về việc tiếp xúc với amiăng và các phương pháp kiểm soát và phòng ngừa.

Ký hiệu

Các ký hiệu và cảnh báo bằng tiếng Việt cần phải được dán lên bao amiăng và các sản phẩm chứa amiăng để ngăn ngừa người sử dụng làm phát tán bụi.

Các công trình công cộng cần phải đặt các biển cảnh báo tại các khu vực sử dụng sản phẩm chứa amiăng dễ bở, vụn.

Việc phá huỷ hoặc sửa chữa những công trình sử dụng vật liệu cách điện, cách nhiệt chứa amiăng cần phải đưọc thực hiện bởi các đơn vị thi công đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc những công nhân đã được đào tạo chuyên ngành.

Xử lý và xả chất thải

Người chủ lao động cần phải xả chất thải chứa amiăng theo cách không gây ran guy hiểm đối với sức khoẻ người lao động hoặc dân cư tại các vùng lân cận. Xả chất thải đúng nơi quy định một cách nhanh chóng theo mức độ đa dạng của các vật liệu thích hợp với chất thải amiăng dễ vụn, bở.

Vận chuyển

Bất kỳ loại bụi amiăng nào hoặc chất thải chứa các vật liệu vụn bở sử dụng amiăng phải được cất giữ và vận chuyển trong các thùng kín.

Phòng ngừa ô nhiễm môi trường

Cơ quan có thẩm quyền và người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường chung do sự phát tán bụi amiăng từ khu vực sản xuất.

Theo dõi sức khỏe

Những công nhân tiếp xúc với amiăng trong môi trường làm việc cần phải được kiểm tra sức khoẻ theo quy định của luật cũng như cần thiết phải được theo dõi sức khoẻ liên quan đến các độc chất tiếp xúc khi làm việc, và chẩn đoán các bệnh nghề nghiệp do việc tiếp xúc với amiăng. Những ghi nhận sau khi khám sức khoẻ cần phải được giữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 năm. Nhằm ngăn ngừa các bệnh và sự suy giảm chức năng liên quan đến việc tiếp xúc với amiăng, tất cả công nhân tiếp xúc với amiăng cần phải được:

a. Khám sức khoẻ trước khi phân công lao động;
b. Khám sức khoẻ định kỳ một cách thường xuyên (ít nhất 3năm một lần);
c. Các cuộc kiểm tra khác, cụ thể là kiểm tra chức năng phổi và chụp X-quang lồng ngực, những hoạt động cần thiét nhằm đánh giá tình trạng sức khoẻ công nhân liên quan đến các độc chất và xác định sớm những dấu hiệu mắc bệnh liên quan đến amiăng;
d. Lưu giữ và sao chép lại hồ sơ khám sức khoẻ.

Thanh tra

Việc thực hiện các quy định/điều luật về amiăng cần phải được đảm bảo bởi một hệ thống thanh tra phù hợp. Những hoạt động thanh tra có thể được thực hiện bởi 2 phòng thí nghiệm độc lập về lĩnh vực kiểm tra bụi hoặc cơ quan chính phủ.

Chất thay thế

Cần phải bảo vệ sức khoẻ người lao động, các điều luật cần phải cung cấp những vật liệu ít độc hại và đã được ngăn ngừa nhằm thay thế cho amiăng. Mặc dù vậy, hiện nay, vẫn chưa có báo cáo nào công bố những đánh giá về độc tính của sợi chrysotile cũng như các loại chất thay thế khi đi vào cơ thể động vật ở ngưỡng nồng độ có thể so sánh được. Trừ khi những dữ liệu so sánh này có giá trị, chỉ có rất ít những nghiên cứu khoa học so sánh mức độ rủi ro khi sử dụng chrysotile có kiểm soát hiện nay với các chất được dùng để thay thế cho amiăng trắng.

Do không có những nghiên cứu độc tính và bệnh lý của các sợi thay thế cho thấy các sản phẩm này an toàn hơn amiăng, và những nghiên cứu trên động vật cho thấy đa phần những chất đó lại là những chất có khả năng gây ung thư đối với con người, những quy định về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dựa trên tuổi thọ sản phẩm được áp dụng cho chrysotile cũng cần phải được áp dụng cho tất cả các loại sợi tổng hợp và nhân tạo khác.

Viện Chrysotile