Hội thảo “Quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam”

Sáng 17/6, tại Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam”.

Tới tham dự hội thảo có đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp. Hội thảo đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin cũng như các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng như: ảnh hưởng của amiăng trắng đến sức khỏe và môi trường, thực trạng sản xuất và tiêu thụ tấm lợp amiăng xi măng tại Việt Nam, quản lý sản xuất và sử dụng tấm lợp amiăng trắng có kiểm soát, đề ra các giải pháp và lộ trình đầu tư sản xuất tấm lợp không chứa amiăng để thay thế.

Tại Việt Nam, sợi amiăng trắng được sử dụng chủ yếu trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng. Hiện nay, cả nước có 41 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng, năng lực sản xuất khoảng 106 triệu m2/năm và tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 lao động. Tấm lợp amiăng xi măng là sản phẩm vật liệu hữu dụng đối với nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, những hộ gia đình có thu nhập thấp.

Việt Nam là một trong các quốc gia tham gia công ước kiểm soát hóa chất độc hại, Chính phủ đã cấm tuyệt đối sử dụng các chất độc hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng để sản xuất vật liệu xây dựng. Đối với amiăng chỉ cho phép sử dụng amiăng trắng (chrysotile) để sản xuất tấm lợp. Hội thảo đã đã đưa ra những nhận thức và một cách nhìn tổng thể, tích cực hơn về sản phẩm tấm lợp có chứa amiăng. Đồng thời có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn đưa ra các giải pháp phù hợp trong quản lý sản xuất và sử dụng tấm lợp chứa amiăng trắng ở Việt Nam.

Theo Tạp chí vật liệu xây dựng