Nghiên cứu hiệu quả việc cải thiện môi trường làm việc tại các mỏ quặng và nơi nghiền sợi amiăng tại Braxin

Việc cải thiện chất lượng môi trường làm việc theo thời gian có liên quan đến việc giảm một cách đáng kể những rủi ro mắc các bất thường không ác tính ở các công nhân mỏ và nơi nghiền sợi amiăng trắng tại Bra-xin. Tài liệu đặc biệt liên quan đến các nước đang phát triển, nơi chiết xuất amiăng được thực hiện ở quy mô lớn và các phương tiện bảo vệ sức khỏe còn hạn chế.

Nghiên cứu hiệu quả việc cải thiện môi trường làm việc trong vòng sáu thập kỷ (1940 – 96) tại các mỏ quặng và các nơi nghiền sợi amiăng tại Bra-xin do tiến sĩ E.Bagatin, chuyên ngành Sức khỏe lao động, Đại học bang Campinas (UNICAMP) thực hiện đã chỉ rõ:

Các phương pháp tân tiến áp dụng trong vệ sinh lao động tại một nước đang phát triển có xu hướng làm giảm nguy cơ gây ra các bệnh không mãn tính ở các công nhân làm việc tại các mỏ và nơi nghiền sợi amiăng hít phải bụi amiăng.

Việc hít phải amiăng có liên quan mật thiết đến cấu trúc và biểu hiện hô hấp bất thường. Kiểm soát phơi nhiễm là nhiệm vụ hàng đầu trong việc làm giảm tác động xấu của phơi nhiễm amiăng. Bệnh bụi phổi được coi là vấn đề chính liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Bra-xin, nơi mà việc kiểm soát phơi nhiễm mới được thực hiện hiệu quả trong vài năm trở lại đây. Một số nghiên cứu trước đây cho rằng, việc khai thác và nghiền amiăng làm tăng khả năng phơi nhiễm và gây ra các bất thường trên màng phổi và gây ra nhiều tác động tới chức năng hô hấp của phổi. Bra-xin đứng thứ năm thế giới trong việc sản xuất amiăng. Khai thác ở mức độ rộng và các hoạt động chế xuất amiăng xuất hiện ở nước này từ đầu những năm 1940. Một công ty đứng ra chịu trách nhiệm trong việc khai thác amiăng tại Bra-xin: từ năm 1940 đến 1967 tại bang Northeast của Bahia và sau đó tại bang Center của Goias. Theo một số báo cáo từ công ty và hiệp hội công nhân, một chương trình quan trắc phơi nhiễm được bắt đầu từ năm 1967 tại mỏ Goias (chi tiết về chương trình này được viết trong phần phương pháp). Theo các tác giả, không nghiên cứu nào trước đây có cái nhìn cụ thể về tác động lâu dài của việc cải thiện môi trường làm việc trên số lượng lớn đối tượng các công nhân tại mỏ và nơi nghiền sợi ở một nước đang phát triển. Do vậy, báo cáo này lần đầu tiên thực hiện trên nghiên cứu dịch tễ học nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các kết quả X-quang của nhu mô và/hoặc các bệnh màng phổi và các bất thường lâm sàng phổi, cùng với thành công trong việc cải thiện việc phơi nhiễm nghề nghiệp trong các mỏ và nơi nghiền sợi amiăng trắng.