Giải pháp xử lý khí thải lò hơi và nước thải công nghệ

Trong khuôn khổ Dự án “Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”, năm 2003, Viện BHLĐ đã tham gia tư vấn thiết kế, lắp đặt và đánh giá hai hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nước thải công nghệ và hệ thống xử lý bụi xi măng tại điểm đổ máy trộn.

Theo thiết kế, nước thải từ dây chuyền sản xuất tấm lợp amiăng xi măng phần lớn được tuần hoàn trở lại, tuy nhiên trong thực tế vẫn còn có một lượng nước nhỏ thải ra môi trường ngoài. Theo đo đạc, độ pH trong nước thải dao động trong khoảng trên dưới 12, vượt so với tiêu chuẩn thải cho phép vào các nguồn tiếp nhận.

Hầu hết các nhà máy thải thẳng ra ngoài không qua xử lý. Một số khác, trong đó có Nhà máy Tấm lợp Đông Anh, đã tận dụng khí thải nồi hơi, sục vào bể nước thải để trung hoà sơ bộ. Sau đó, nước thải tiếp tục được trung hoà bằng axit lấy từ một bể axit đặt bên cạnh thông qua hệ thống van thủ công. Đến nay, công đoạn trung hoà bằng axit không được sử dụng nữa vì không chủ động được lượng axit, dẫn đến tiêu thụ axit quá lớn.

Cũng trong khuôn khổ Dự án “Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”, năm 2003, Viện BHLĐ đã tham gia tư vấn thiết kế, lắp đặt và đánh giá hai hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nước thải công nghệ và hệ thống xử lý bụi xi măng tại điểm đổ máy trộn. Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn giải pháp kỹ thuật sao cho quá trình trao đổi chất giữa khí thải và nước thải là tốt nhất nhằm đạt được hiệu quả trung hoà cao nhất. Phương án lựa chọn là sử dụng tháp đệm làm phương tiện thực hiện quá trình trao đổi chất giữa khí thải và nước thải. Vật liệu đệm là các vòng sứ được đặt hàng gia công tại làng gốm sứ Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

1. Nguyên lý hoạt động

Nước thải theo mương tự chảy vào bể chứa. Bể này có tác dụng tích trữ và điều hoà lưu lượng nước thải. Từ bể chứa, nước được bơm vào tháp hấp thụ và phân phối đều thông qua một giàn hoa sen bên trong tháp. Khí thải nồi hơi được đưa vào tháp đệm hấp thụ đi từ dưới lên trên ngược chiều với chuyển động của nước.

Tại đây xảy ra quá trình trao đổi chất giữa khí thải và nước thải. Bụi và SO2 hoà tan vào trong nước và chảy xuống bể trung hoà, còn không khí sạch thoát ra môi trường không khí. Quá trình trung hoà tiếp tục xảy ra trong bể trung hoà. Bể trung hoà và bể lắng được thông đáy với nhau. Trong bể lắng, bụi và các chất kết tủa lắng đọng xuống dưới đáy, còn nước được xả ra sông hoặc quay trở lại bể chứa tuỳ thuộc vào độ pH.

2. Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi và nước thải công nghệ tại XN Tấm lợp Hệ Dưỡng

Vì có sự chênh lệch giữa lưu lượng nước thải công nghệ cần xử lý (0,5m3/h) và lưu lượng nước cấp cho thiết bị xử lý SO2 (1-1,5 m3/h) nên có thể tổ chức tuần hoàn nước thải từ bể lắng về bể chứa để tiếp tục trung hoà trong trường hợp pH còn cao hơn tiêu chuẩn thải. Trong trường hợp pH đã đạt được tiêu chuẩn thải, có thể xả thẳng ra sông hoặc bơm về tháp nước trong để sử dụng lại trong dây chuyền sản xuất.

Hệ thống cấp nước sạch có 2 chức năng: 1) cấp nước bổ sung cho thiết bị xử lý khí thải trong trường hợp thiếu nước thải công nghệ; 2) cấp nước làm sạch thiết bị lọc khí thải trước khi dừng hệ thống.

15034425_1322259161128045_1797623818_o

P1- Quạt hút khí thải lò hơi
P2- Bơm hồi lưu nước thải đã xử lý và hút cạn bể
P3- Bơm cấp nước cho cho thiết bị xử lý khí thải
V1- Van cấp nước lên thiết bị xử lý khí thải
V2- Van tuần hoàn dùng nước sạch để làm sạch thiết bị xử lý
V3- Van hút nước từ bể chứa nước thải kiềm cho P3
V4- Van hút nước sạch cho P3 cấp nước làm sạch thiết bị xử lý
V5- Van cấp nước sạch chống cạn bể chứa nước thải kiềm
V6- Van cấp nước sạch để giảm nhiệt độ nước bể lắng
V7- Van tuần hoàn nước đã trung hoà từ bể lắng về bể chứa
V8- Van xả nước đã trung hoà từ bể lắng ra ngoài
V9- Van đẩy xả cạn nước ở bể trung hoà và bể lắng
V10- Van đẩy hồi lưu nước thải đã xử lý về tháp nước trong

Nguyễn Trinh Hương