Giải pháp nào phù hợp cho quản lý sản xuất, sử dụng tấm lợp chứa amiăng trắng?

Đây là vấn đề được đề cập tại Hội thảo “Quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam” do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức tại Hà Nội, ngày 17/6.

Hội thảo là nơi để các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin cũng như các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng như ảnh hưởng của amiăng trắng đến sức khỏe và môi trường; thực trạng sản xuất và tiêu thụ tấm lợp amiăng xi măng tại Việt Nam; quản lý sản xuất và sử dụng tấm lợp amiăng trắng có kiểm soát, đề ra các giải pháp và lộ trình đầu tư sản xuất tấm lợp không chứa amiăng để thay thế.

Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam là một trong các quốc gia tham gia có công ước kiểm soát hóa chất độc hại, Chính phủ đã cấm tuyệt đối sử dụng các chất độc hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng để sản xuất vật liệu xây dựng.

Đối với amiăng, nghiêm cấm việc sử dụng amiăng nhóm amfibole (amiăng nâu và xanh) trong sản xuất vật liệu xây dựng dưới mọi hình thức, chỉ cho phép sử dụng amiăng trắng (cryzotin) để sản xuất tấm lợp.

Tại Việt Nam, sợi amiăng trắng được sử dụng chủ yếu trong sản xuất tấm lợp amiăng – xi măng. Hiện nay, cả nước có 41 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng, năng lực sản xuất khoảng 106 triệu m2/năm và tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 lao động.

Tấm lợp amiăng xi măng là sản phẩm vật liệu hữu dụng đối với nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, những hộ gia đình có thu nhập thấp.

Đặc biệt khi cần khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, các thảm họa thiên nhiên hoặc các tình huống khẩn cấp thì tấm lợp amiăng xi măng là mặt hàng dễ huy động, chi phí thấp và có những đặc tính phù hợp với khí hậu ven biển có độ mặn cao của Việt Nam, giúp nhanh chóng tạo ra chỗ ở tạm tránh mưa, nắng, giữ ấm cho người, chỗ trú ngụ cho gia súc và kho chứa nông sản.

Bộ Xây dựng với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng đã ban hành, phối hợp ban hành và trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

Bộ thường xuyên chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam và thế giới cũng như đề xuất các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nhận được những ý kiến trái chiều, trong đó có những quan ngại về ảnh hưởng của sợi amiăng trắng tới sức khỏe con người và môi trường.

Để có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn đưa ra các giải pháp phù hợp trong quản lý sản xuất và sử dụng tấm lợp chứa amiăng trắng ở Việt Nam, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam”.

Hiện nay, cả nước có 41 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng với tổng công suất khoảng 106 triệu m2/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 lao động.
Hiện nay, cả nước có 41 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng với tổng công suất khoảng 106 triệu m2/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 lao động.

Trước khi hội thảo diễn ra, ngày 16/6, Bộ Xây dựng sẽ đi kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất tấm lợp tại một vài đơn vị.

Theo Quý Anh – Báo Xây dựng