Đánh giá rủi ro ung thư liên quan đến amiăng từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC)

Mục đích của nghiên cứu này nhằm ước tính nguy cơ mắc ung thư liên quan đến amiăng trong suốt cuộc đời của các cư dân ở khu vực Lower Manhattan có thể do amiăng phát tán vào không khí từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Trung Tâm Thương mại Thế giới (WTC) của thành phố New York. 

Sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 phá hủy hoàn toàn Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở thành phố New York, dấy lên nhiều mối quan ngại đối với nguy cơ mắc ung thư liên quan đến amiăng do hít phải bụi từ hai tòa tháp bị sụp đổ. Đám mây bụi ban đầu khiến nồng độ các hạt trong không khí tăng vọt trong một quãng thời gian rất ngắn nhưng không thể nào quên được. 24 giờ sau đó, nồng độ bụi trong không khí đã giảm đáng kể nhưng vẫn chưa về mức ổn định, trong một chừng mực nào đó, phơi nhiễm amiăng vẫn ở trên mức nền trong suốt 10 tháng dọn dẹp và di dời 1,5 triệu tấn phế liệu từ hai tòa tháp đổ nát. Nghiên cứu này sẽ ước tính nguy cơ phát triển ung thư phổi và ung thư trung biểu mô sau khi phơi nhiễm amiăng cho dù ước tính còn những điểm chưa rõ ràng và chưa chắc chắn theo các nội dung chính như sau: Các loại sợi amiăng và nồng độ của từng loại sợi trong không khí; khi nào nồng độ amiăng trong không khí ngoài trời sau ngày 11/9 về mức nồng độ nền của amiăng trong không khí tại thành phố New York?; Khả năng tỷ lệ mắc ung thư liên quan đến amiăng là hậu quả của việc phơi nhiễm với amiăng chiếm bao nhiêu %?

Nghiên cứu thực hiện dựa trên các dữ liệu có sẵn và các ước tính hợp lý căn cứ vào các dữ liệu này. Kết quả cho thấy, tỷ lệ ước tính mắc ung thư liên quan đến amiăng cao nhất vẫn thấp hơn 1 trong toàn bộ cuộc đời của mẫu quần thể với mô hình rủi ro cụ thể cho các loại sợi và 12 loại ung thư liên quan đến amiăng với mô hình của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ.