Đại hội Hiệp hội tấm lợp Việt Nam nhiệm kỳ V diễn ra thành công tại thành phố biển Quy Nhơn

Ngày 11 tháng 07 năm 2020, Đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thực hiện Điều lệ HHTLVN đã được Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Chính phủ nay Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số: 46/2000/QĐ-BTCCBCP, ngày 19 tháng 7 năm 2000. Căn cứ Nghị quyết số 01 của Ban Chấp Hành HHTLVN, triệu họp ngày 28/12/2019 về việc triệu tập Đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) về tổ chức Hội nghị thường niên năm 2020 của HHTLVN.

Ngày 11/07/2020, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) tại thành phố biển Quy Nhơn. Đại hội vinh dự có sự tham gia của các đại biểu đến từ Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt đới, Viện Nghiên cứu QL Kinh tế TW, đại diện Sở Xây dựng Bình Định cùng các vị khách quý, đại biểu đại diện các nhà máy thành viên HHTLVN.

Đại hội đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu đến từ cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức nhà nước. Bên cạnh đó là những phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV – ông Võ Quang Diệm, các báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng công tác nhiệm kỳ V của BCH Hiệp hội, báo cáo của Ban kiểm tra và báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ IV.

Tam Lop Fibro Xi Mang 3

Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam – Ông Võ Quang Diệm phát biểu tại Đại hội.

Tam Lop Fibro Xi Mang

Cũng tại đây, Ban chấp hành Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam nhiệm kỳ V với 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch, 09 Ủy viên và 02 Ủy viên Ban Kiểm tra đã được bầu chọn cũng như nhận được sự nhất trí cao từ các thành viên của Hiệp hội.

Tam Lop Fibro Xi Mang 2

Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

Tam Lop Fibro Xi Mang 1

Với đội ngũ nhân sự có tâm và có tài, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam hy vọng sẽ đạt được những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ V (2020 – 2025).