Cộng đồng có đang gặp rủi ro vì sự mài mòn của các sản phẩm xi măng amiăng?

Mái lợp không vỡ mặc dù sự phơi nhiễm đối với các thành phần môi trường hoặc thời gian vẫn tiếp tục. Không có bằng chứng nào cho thấy người sống dưới mái lợp AC, hoặc cộng đồng sống xung quanh công trình lợp mái xi măng amiăng hay nhà máy sản xuất sản phẩm xi măng amiăng gây ảnh hưởng một cách đặc biệt. Thực tế, các nghiên cứu đã kết luận rằng việc nồng độ bụi amiăng trắng tăng lên tại khu vực gần mái lợp AC không đáng kể đến mức nó không thể dược phát hiện bằng kính hiển vi điện tử.

Năm 2015, Bệnh viện Xây dựng còn tổ chức tiến hành khảo sát thực trạng môi trường và sức khỏe dân cư của xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang. Cuộc khảo sát tiến hành tại 30 vị trí khu vực nhà dân xã Tân Trịnh nhưng không phát hiện bụi amiang. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mẫu đo bụi hô hấp và nồng độ bụi sợi amiang từ 1,4 – 2,8 (mg/m 3 ) đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, amiăng còn được ứng dụng trong công nghệ đóng tàu và phanh xe, trong đó nồng độ phát tán amiăng từ công tác phá dỡ tàu biển và má phanh xe khi bị mài cao hơn nhiều so với tấm lợp fibro xi măng.