Công đoàn hỗ trợ trong việc sử dụng sợi chrysotile an toàn và có kiểm soát

Montreal, 23 tháng 3 năm 2010, một trong những yêu cầu quan trọng của phong trào lao động là người công nhân phải được làm việc trong môi trường làm việc đảm bảo an toàn sức khoẻ và thể chất.

Các công đoàn lao động tại Quebec đang đi đầu trong việc đấu tranh cho vấn đề này. Chất lượng nơi làm việc tại các mỏ khai thác và nhà máy sản xuất sợi Amiăng trắng là những minh chứng cho sự thành công đối với các hoạt động mang ý nghĩa lịch sử này. Xây dựng và triển khai các quy định nghiêm ngặt về y tế dự phòng và an toàn môi trường làm việc luôn là các yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Trong những năm qua, tình đoàn kết của chúng tôi đã được gắn kết chặt chẽ hơn thông qua sự hợp tác quốc tế trên tất cả các quốc gia sử dụng hoặc sản xuất sợi Amiăng trắng. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sư chấp nhận và ứng dụng các tiêu chuẩn chung. Các công đoàn lao động ở Quebec đã được công nhận vì kinh nghiệm lâu năm trong việc sử dụng sợi Amiăng trắng an toàn và có kiểm soát.

Chúng tôi đã luôn kiên trì trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trong ngành Amiăng trắng và đã chứng minh khả năng của chúng tôi đối với công tác xây dựng môi trường làm việc an toàn và có kiểm soát. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và các kết quả này với các đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới

Tuy nhiên, chúng tôi biết rõ, vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có được thành công như chúng tôi đã đạt được tại Quebec. Việc sử dụng sợi Amiăng trắng có trách nhiệm đã được thực hiện tại các quốc gia đang sản xuất và sử dụng sợi Amiăng trắng. Ngoài ra những thành tựụ các công đoàn tại Quebec đạt được là mô hình mà các quốc gia khác có thể ứng dụng.

Chúng tôi có thể khẳng định rằng hoàn toàn có thể làm việc an toàn với sợi Amiăng trắng như các sản phẩm sử dụng trong các ngành khác, đặc biệt trong ngành hoá học.

Công ước quốc tế 162 về Amiăng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quy định “công nghệ thay thế” phải được đánh giá về mức độ độc hại bởi cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo như báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, các sản phẩm và sợi thay thế trên thế giới chưa từng trải quả sự đánh giá như vậy. Chưa có chứng minh nào chứng tỏ rằng các sản phẩm này an toàn hơn hoặc ít độc hại hơn sợi Amiăng trắng. Với cương vị là công đoàn lao động, chúng tôi kịch liệt phản đối điều này trong khi các sản phẩm và sợi này không được kiểm soát chặt chẽ như sợi Amiăng trắng.

Giải pháp phòng ngừa là rất quan trọng để đảm bảo tất cả các sản phẩm, chất hoặc hợp chất phải được đánh giá một cách khoa học để hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ người lao động. Nguyên lý này phải được giữ vững và tích hợp vào tất cả các chính sách và quy định. Áp dụng các quy định về sử dụng an toàn và có kiểm soát đối với sợi Amiăng trắng, nhưng lại bỏ qua các sợi công nghiệp khác trên tại trường là vô trách nhiệm và đi ngược lại các chương trình bảo vệ sức khoẻ.

Chúng tôi cảm thấy rằng các kết luận đã đạt được là nền tảng để xây dựng nên một chương trình an toàn sức khoẻ môi trường

Nguồn: www.chrysotile.com