Có trường hợp công nhân nào nhiễm bệnh liên quan đến amiăng chưa?

Tất cả các nghiên cứu y tế và khám bệnh trên công nhân nhà máy amiăng và người dân sống dưới mái lợp amiăng xi măng đều không phát hiện các tổn thương liên quan đến amiăng. Tỷ lệ bệnh tật trong ngành công nghiệp amiăng thậm chí còn thấp hơn nhiều so với bệnh nghề nghiệp silic.

Năm 2002-2003, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tuyển chọn, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp triển khai đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng Môi trường các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và những ảnh hưởng của amiăng đối với sức khỏe con người – Kiến nghị các giải pháp”. Trong đó Trung tâm Y tế Xây dựng (nay là Bệnh viện Xây dựng) thực hiện nội dung: Nghiên cứu, đánh giá những ảnh hưởng của amiăng đến sức khoẻ con người. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình sức khỏe trên 1.032 công nhân đang sản xuất và hưu trí trong đó có 14 công nhân hưu trí của 15 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng đã kết luận: (a) Bệnh bụi phổi amiăng chỉ có 04 ca/1032 ca = 0.39% trong số công nhân các cơ sở trên, tỷ lệ này rất thấp so với bệnh bụi phổi silic và các bệnh nghề nghiệp khác như: bệnh bụi phổi silíc ở công nhân khai thác than là 11,62%, công nhân luyện kim đen là 9,7%, công nhân sản xuất xi măng là 11,87%. (b) Không thấy có trường hợp nào có các tổn thương lành tính khác liên quan đến amiăng như mảng dày màng phổi và canxi hoá màng phổi (3) Chưa phát hiện được trường hợp nào có các bệnh ác tính như ung thư phổi phế quản và ung thư trung biểu mô trong số công nhân đã khám (4) Hồi cứu hồ sơ lưu của các cơ sở từ trước đến nay chưa có ca nào phát hiện bệnh ung thu phổi ác tính (ung thư phổi, phế quản và mesothelioma) (5) Hồi cứu hồ sơ các trường hợp ung thư trung biểu mô đã chẩn đoán ở Hà Nội và TP HCM từ năm 1991 – 2001 cũng chưa đủ căn cứ kết luận có trường hợp nào liên quan đến sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ở Việt Nam.

Bênh cạnh đó, năm 2015, Bệnh viện Xây dựng còn tổ chức tiến hành khảo sát thực trạng môi trường và sức khỏe dân cư của xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang. Cuộc khảo sát tiến hành tại 30 vị trí khu vực nhà dân xã Tân Trịnh nhưng không phát hiện bụi amiang. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mẫu đo bụi hô hấp và nồng độ bụi sợi amiang từ 1,4 – 2,8 (mg/m 3 ) đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

Những người phản đối amiăng nói rằng việc nghiên cứu và khám bệnh mà không tìm ra bệnh là do các nghiên cứu chỉ được thực hiện trên những người không bị bệnh là quy chụp và không có cơ sở. Tất cả hồ sơ của công nhân đều đc lưu trữ, bên cạnh đó, lương tâm nghề nghiệp của các nhà khoa hoc, bác sĩ, và nhà quản lý không cho phép những hành động như vậy xảy ra. Hơn nữa nếu công nhân bị bệnh thì sẽ có biểu hiện và triệu chứng, và họ cũng sẽ chủ động rời khỏi môi trường làm việc nếu điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn lao động.


Bài mới hơn