Có cơ sở rõ ràng nào cho thấy “cứ 170 tấn amiăng được tiêu thụ sẽ có thêm 1 trường hợp mắc bệnh ung thư trung biểu mô”?

“Cứ 1 kg amiăng, thì nguy cơ ung trung biểu mô tăng 2,4 lần. Cứ mỗi 170 tấn amiăng được tiêu thụ, sẽ có thêm một trường hợp mắc bệnh ung thư trung biểu mô.” – Phát ngôn của TS. BS. Phạm Đức Phúc (Hội Y tế Công cộng Việt Nam) tại hội thảo Cơ sở khoa học bảo vệ sức khoẻ cộng đồng tránh tác hại của amiăng trắng (23/12/2014) do EBHPD (thành viên VN-BAN), VIHEMA, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (VPHA), Oxfam thông qua Chương trình Hỗ trợ Liên minh và WHO tổ chức.

Tại Việt Nam, ngành sản xuất tấm lợp AC đã tồn tại trên 50 năm, từ năm 1963 đến nay và đã phát triển thành một ngành công nghiệp gồm 39 cơ sở sản xuất với công suất thiết kế hơn 110 triệu m2/năm, sử dụng hơn 5.000 lao động. Theo số liệu ghi nhận từ báo cáo của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam, từ 2008 đến nay, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ khoảng 80 – 90 triệu m2/năm chiếm khoảng 60 – 62% nhu cầu về tấm lợp, sử dụng bình quân 60.000 – 70.000 tấn amiăng trắng/năm.

Trên thực tế, đã có đề tài nghiên cứu cấp bộ của Cục quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế “Nghiên cứu các bệnh liên quan đến amiăng ở những người tiếp xúc” (trong 2 năm 2010 – 2011), kết quả cho thấy không có trường hợp ung thư trung biểu mô nào có tiền sử rõ ràng tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng trắng.

Hơn nữa, nếu công thức trên đã được chuẩn hóa và được chấp thuận thì ngành y tế chắc chắn đã có danh sách thống kê ghi nhận các trường hợp bị ung thư trung biểu mô do amiăng trắng tại Việt Nam.