Chính sách sử dụng amiăng trắng tại Ấn Độ

Ngày 10/12/2014 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Đánh giá tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – Biện pháp quản lý phù hợp”. Tại Hội nghị này, TS. S. P. Vivek Chandra Rao – Phó Giám đốc Sức khỏe Nghề nghiệp, HIL Limited Hyderabad, Ấn Độ đã chia sẻ các chính sách sử dụng amiăng trắng tại Ấn Độ và tổng quan các nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp tại các nhà máy sản xuất mái lợp xi măng amiăng trong điều kiện có kiểm soát.