Câu chuyện về Australia

(ICA) – Một vài năm trước, Australia đã cấm tất cả các loại amiăng mà không cân nhắc sự khác nhau thật sự giữa các loại sợi này. Mặc dù vậy, đất nước có một lịch sử lâu dài sản xuất và xuất khẩu amiăng xanh độc hại và vai trò của nó trong các ca ung thư trung biểu mô đã được khoa học chứng minh, hoàn toàn ý thức được sự khác nhau đó.

Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đang chú ý đến vai trò lãnh đạo của mà Australia cố gắng tạo ra trong nhiều diễn đàn khác nhau, nơi mà các đại diện của họ đang thúc đẩy việc cấm hoàn toàn amiăng, trong đó có amiăng trắng.

Trong khi đó, ngay tại sân nhà, Úc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe bắt nguồn từ các hoạt động trước đây, đáng chú ý là việc sử dụng amiăng xanh và nâu. Về vấn đề này, khoa học đã cho thấy rất rõ ràng: amiăng xanh chịu trách nhiệm cho các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhưng bằng cách phớt lờ những việc làm trong quá khứ, Úc đang cho thấy dấu hiệu của chứng mất trí nhớ. Tệ hơn nữa, nước này đã cố gắng tạo ra một lương tâm thông qua những lời kêu gọi cấm hoàn toàn, ngay cả khi khoa học đã chứng minh sự khác biệt rõ ràng giữa các sợi khác nhau. Do đó, vị thế của Australia và nhiệm vụ tự xưng nước này, chỉ đơn giản là bỏ qua bằng chứng khoa học hiện có về mức độ nguy hiểm khác nhau của các loại sợi khác nhau.

Ở đây, ở đó và khắp mọi nơi, Úc đứng về phía các tổ chức vận động hành lang chống amiăng và mạnh mẽ thể hiện sự hiện diện của mình tại các sự kiện do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức. Trong những ngày trước cuộc họp Hội nghị Rotterdam COP-9, cánh tay đắc lực trong vận động hành lang (Cơ quan An toàn và Xóa bỏ Amiăng) đã xuất bản một ấn phẩm có tiêu đề Những sự thật chính về amiăng trắng, với mục tiêu rõ ràng là gây ảnh hưởng đến những người tham gia.

Ấn phẩm này đầy những điểm không chính xác, hoặc thiếu chính xác, và chứa đựng nhiều thông tin cường điệu. Nó hoàn toàn ủng hộ việc loại bỏ amiăng ở khắp mọi nơi mà không cần xem xét các chi phí liên quan và hoàn toàn bỏ qua nhu cầu của các nước mới nổi.

Tất cả các quốc gia có thể thấy rằng sự hỗ trợ của Úc đối với “cuộc thập tự chinh” chống amiăng trên thực tế là sự quảng bá đáng lo ngại của ngành công nghiệp sản phẩm và sợi thay thế mà không xem xét đến rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sức khỏe con người của các vật liệu này. Điều này thật kỳ quái, và rất đáng lo ngại.

Sự thật rằng một quốc gia cho phép một cơ quan chính phủ đi theo hướng ngược lại với các nghiên cứu khoa học thật đã đáng quan ngại, nhưng đi xa đến mức cho mượn uy tín của quốc gia để xuất bản một ấn phẩm tuyên truyền chống amiăng và phục vụ ngành công nghiệp kiện tụng thì thật không thể hiểu được. Thái độ này phải khiến chúng ta cần nhìn lại. Lợi ích thực sự ở đây là gì? Sức khoẻ có đúng là vấn đề duy nhất hay không? Ít nhất, sức khoẻ có vẻ như là một vấn đề lớn tại Úc…