Amiăng trắng hoàn toàn khác với các sản phẩm thay thế

Vấn đề đặt ra ở đây chính là tính hiệu quả và an toàn của sợi. Khi mà có rất nhiều các sản phẩm khác nhau hiện đang được sử dụng trong các công trình dân dụng và thương mại, hệ thống cấp thoát nước, nhưng không có sản phẩm thay thế nào tổng hoà được các ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế như sản phẩm amiăng xi măng. Dưới đây là phân tích ngắn gọn về một số sản phẩm thay thế đang có trên thị trường.

Các loại sợi thay thế

Với những thuộc tính riêng biệt, amiăng trắng thực sự là một loại sợi khoáng độc nhất vô nhị. Để thay thế nó trong sản xuất các sản phẩm công nghiệp, người ta sử dụng nhiều loại sợi khác nhau. Tuy nhiên, lợi ích của chúng không phải lúc nào cũng có thể so sánh được với sợi khoáng amiăng trắng.