Thông tin cập nhật về Ủy ban Tư vấn Khoa học về Hóa chất (SACC) và Tổ chức Nâng cao Nhận thức về các Bệnh liên quan đến Amiang (ADAO)

EPA Hoa Kỳ hiện đang xem xét và cập nhật bản dự thảo đánh giá rủi ro liên quan đến amiang đã được ban hành. Trong quy trình này, EPA yêu cầu Ủy ban Tư vấn Khoa học về Hóa chất (SACC) bình duyệt tài liệu trong cuộc họp trực tuyến ngày 8-11 tháng 6 năm 2020.

Vợ mất để lại năm người con, ông Xín thôn Lũng Buông tần tảo cả đời lo cho sáu miệng ăn mà không dám mơ đến một căn nhà kiên cố

Ngụ tại thôn Lũng Buông, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, gia đình ông Sùng Văn Xín là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất, đã được chính quyền địa phương đề xuất hỗ trợ với phía nhà hảo tâm là HHTLVN và Quỹ Tấm lòng Việt.