Tăng cường quản lý amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp

Tấm lợp amiăng xi măng là vật liệu hữu dụng, được sử dụng phổ biến tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe con người và cần phải đưa ra khỏi sản xuất. Thực tế việc sử dụng amiăng hiện được các đơn vị sản xuất như thế nào? Việc loại bỏ vật liệu này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới người dân, đặc biệt nhóm có thu nhập thấp? Phản ánh của nhóm phóng viên Truyền hình Thông Tấn.

Những góc nhìn đa chiều về amiăng trắng

Trên thế giới, hơn 30 năm qua luôn song song tồn tại 2 quan điểm trái ngược nhau, chống đối nhau về amiăng. Tại hội thảo “Quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam” do Bộ Xây dựng và Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội tổ chức ngày 17/6, một lần nữa, các góc nhìn đa chiều về amiăng trắng được đề cập.

Tranh luận gay gắt vụ tấm lợp amiăng gây ung thư

Xung quanh việc sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng, thời gian qua đã có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những quan ngại về ảnh hưởng của sợi amiăng trắng tới sức khỏe con người và môi trường.

Có nên ngừng sử dụng tấm lợp amiăng vì sợ ung thư?

Trong khi Tổ chức Y tế thế giới cho rằng amiăng có khả năng gây ung thư thì tại Việt Nam, đây vẫn là một vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến nhờ những tính năng ưu việt. Câu chuyện này đang gây nhiều tranh cãi.

Tấm lợp amiăng có nguy cơ gây ung thư đến cỡ nào?

Amiăng có độc hại hay không? Loại amiăng nào có thể được sử dụng? Tấm lợp amiăng có nguy cơ gây ung thư đến cỡ nào? Những vấn đề này được đưa ra mổ xẻ trong một hội thảo về công nghệ vật liệu xây dựng, đã đưa đến những quan điểm khoa học bất ngờ.

Hội thảo “Quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam”

Việt Nam là một trong các quốc gia tham gia công ước kiểm soát hóa chất độc hại, Chính phủ đã cấm tuyệt đối sử dụng các chất độc hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng để sản xuất vật liệu xây dựng. Đối với amiăng, nghiêm cấm việc sử dụng amiăng nhóm amfibole (amiăng nâu và xanh) trong sản xuất vật liệu xây dựng dưới mọi hình thức, chỉ cho phép sử dụng amiăng trắng (chrysotile) để sản xuất tấm lợp.

Tránh việc “ép chết” tấm lợp amiăng

Tấm lợp amiăng xi măng là vật liệu hữu dụng, được sử dụng phổ biến tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Thế nhưng, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe và cần phải đưa ra khỏi sản xuất. Tuy nhiên những người trong cuộc gồm cả công nhân lao động, nhà sản xuất lẫn Hiệp hội tấm lợp đều cho rằng cần có sự đánh giá công bằng, để tránh cái việc “ép chết” loại vật liệu này.