Không cấm sản phẩm amiăng xi măng ở Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) vừa công bố bộ quy tắc cuối cùng về các sản phẩm có chứa amiăng tại Mỹ. Bộ quy tắc này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày hoặc vào khoảng ngày 17 tháng 6 năm 2019. Bộ quy tắc cuối cùng này khẳng định rằng EPA sẽ không đưa ra bất kỳ lệnh cấm nào với các sản phẩm ống nước và tấm amiăng xi-măng tại Hoa Kỳ.

Quy chế với Ứng dụng mới của Amiăng đề xuất bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ

Những cá nhân chịu ảnh hưởng của SNUR sẽ phải thông báo với EPA ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu sản xuất (trong đó có nhập khẩu) hoặc điều chế amiang cho những ứng dụng mới. Sau khi nhận thông báo, EPA sẽ khởi động việc đánh giá điều kiện sử dụng cho ứng dụng được thông báo trong khoảng thời gian phù hợp.

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005

Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1005 ngày 22 tháng 6 năm 2016 điều chỉnh Phụ lục XVII – Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về việc Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) liên quan đến sợi amiăng (chrysotile) (Nội dung liên quan đến EEA).

Chính sách của Liên bang Nga nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng

Kế hoạch thực thi chính sách nhà nước nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng trong giai đoạn tiếp theo (tới năm 2020) và trong tương lai xa (theo nội dung thực thi) đã được nêu trong phần 10 của kế hoạch hoạt động vì sức khỏe người lao động toàn cầu (2008-2017) và được thông qua tại cuộc họp hội đồng Sức Khỏe Thế Giới lần thứ 60 (theo Nghị Quyết WHA 60.26 ngày 23/05/2007). Đồng thời, kế hoạch thực thi cũng được nêu trong điều 10 của Hiệp định về Sức khỏe và Môi trường công bố tại Parma và được chấp thuận bởi Bộ Trưởng và Ủy Ban đại diện khu vực Châu Âu của tổ chức WHO trong Hội nghị quốc hội lần thứ 5 về vấn đề Sức khỏe và Môi trường (EUR/55934/5.1 Rev.2 11/03/2010).

Khung chính sách & Pháp luật của Ấn Độ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Tại Ấn độ, amiăng trắng không bị cấm sử dụng nhưng phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Phản ánh rõ nhất chính sách này của chính quyền Ấn độ là phán quyết của tòa án tối cao Ấn độ ngày 21/1/2011 liên quan đến khiếu kiện của tổ chức NGO đề nghị cấm việc sử dụng amiăng trắng đã kết luận rằng không thể cấm mọi hình thức sử dụng amiăng, trong đó có amiăng trắng.

Khung chính sách & Pháp luật của Canada về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Ở Canada, amiăng trắng cũng là vấn đề mang tính liên ngành, do nhiều cơ quan phụ trách. Ngoài ra ở cấp bang, không chỉ những bang có mỏ amiăng như Quebec, chính quyền bang cũng là cấp quản lý quan trọng đối với an toàn amiăng tại công sở, trường học, nơi làm việc. Nội dung quản lý amiăng trắng bao gồm việc ban hành và thực thi các quy định về an toàn cho người lao động, vận chuyển và lưu trữ an toàn nguyên liệu, các sản phẩm, phế phẩm, rác thải từ amiăng trắng.

Khung chính sách & Pháp luật của Mỹ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Hiện nay, việc khai thác, sử dụng các sản phẩm amiăng tại Mỹ được quy định thống nhất tại Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại (Toxic Substances Control Act1976 (TSCA). Những quy định của Luật An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer Product Safety Act (CPSA), Luật Không khí sạch  (Clean Air Act (CAA) cũng được tham chiếu, áp dụng đối với loại sản phẩm này. Dựa trên các quy định đó, một hệ thống các văn bản pháp luật của chính quyền liên bang và bang được ban hành.

Khung chính sách & Pháp luật của Thái Lan về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Nội các Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của Bộ Y tế về việc cấm amiăng vì cho rằng không có đủ bằng chứng về những bệnh liên quan đến amiăng ở Thái Lan. Bác bỏ này của Nội các cũng đồng nghĩa với bác bỏ đề nghị của Bộ Công nghiệp cấm các sản phẩm có chứa amiăng vào năm 2020.

Khung chính sách & Pháp luật của Nga về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Hiệp hội amiăng trắng Liên bang Nga (The Russian Chrysotile Association) là tổ chức phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến an toàn, sản xuất và sử dụng có kiểm soát amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứa amiăng trắng. Một trong những nhiệm vụ chính của Hiệp hội là thiết lập các xu hướng toàn cầu trong việc sản xuất và sử dụng amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứ amiăng trắng.

Khung chính sách & Pháp luật của Phillipines về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Nhập khẩu amiăng trắng ở Philippines phải tuân thủ trình tự cho phép. Điều 6, khoản 1 điểm b Theo thông tư 2000-02 của Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên nước này quy định: “cá nhân, tổ chức nhập khẩu amiăng hoặc sản phẩm chứa amiăng phải được sự chấp thuận của Cục quản lý môi trường” (EMB).

Khung chính sách & Pháp luật của Việt Nam về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và trách nhiệm

Việc amiăng trắng được xếp vào Phụ lục III Công ước Rotterdam chưa được thông qua và chắc chắn sẽ còn tiếp tục tranh cãi về những cơ sở khoa học, thương mại và cả pháp lý, nhưng tại các quốc gia xuất khẩu cũng như nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm amiăng trắng, hoạt động kiểm soát đều đã diễn ra. Trung tâm Cela, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã lựa chọncác nước Nga, Brazil, Mỹ, Canada, Ấn độ, Thái lan, Philippines và Việt Nam để thực hiện nghiên cứu so sánh khung pháp luật và thể chế về kiểm soát amiăng trắng. Kết quả nghiên cứu được trình bày dưới đây là một mong muốn góp thêm những cơ sở thông tin để xây dựng chính sách, pháp luật về sử dụng an toàn và có trách nhiệm amiăng trắng ở Việt Nam.