Nghiên cứu bệnh chứng tại đa trung tâm ở châu Âu: Phơi nhiễm nghề nghiệp với amiăng, sợi thủy tinh nhân tạo và nguy cơ ung thư phổi

Dựa trên số liệu của chúng tôi, amiăng không góp phần vào tỉ lệ cao bệnh ung thư phổi tại các nước Trung và Đông Âu, nhưng vì các xu hướng gia tăng trong tiêu thụ amiăng, mức độ đầy đủ của tải trọng bệnh ung thư phổi ở các quốc gia Trung và Đông Âu có thể không được nhận diện. Tại Anh những người bị phơi nhiễm với amiăng, đặc biệt là với amiăng amphibole, đã chịu nguy cơ gia tăng đối với ung thư phổi. Vẫn chưa rõ kết quả này là do những khác biệt về loại sợi, điều kiện phơi nhiễm hay mức độ của phân loại phơi nhiễm sai nhưng giải thích hợp lý nhất có vẻ là khác biệt chính xác về độ thường gặp của phơi nhiễm. Đối với các sợi thủy tinh nhân tạo và sợi gốm chúng tôi đã không quan sát được nguy cơ gia tăng đáng kể tổng thể đối với bệnh ưng thư phổi, nhưng năng lực của nghiên cứu của chúng tôi trong việc phát hiện nguy cơ gia tăng nhỏ là rất thấp.

Đánh giá trên cơ sở dịch tễ học về chrysotile là nguyên nhân gây ung thư trung biểu mô

Đã có một cuộc tranh luận từ lâu về việc liệu amiang chrysotile có góp phần gây ra ung thư trung biểu mô hay không. Chính việc không thống nhất được ý kiến đã cản trở sự trao đổi thông tin mang tính quyết định về nguy cơ do hậu quả của việc tòa nhà Trung Tâm Thương mại Thế giới bị sụp đổ và đã ảnh hưởng đến phán quyết đối với việc cấm sử dụng amiang.

Phơi nhiễm môi trường với amiăng: Đánh giá các rủi ro và ảnh hưởng tới sức khỏe

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Giáo sư Tiến sĩ Mário Tera Filho – INCOR-HC-FMUSP tại Sao Paulo – Tháng 3, 2011 về Phơi nhiễm môi trường với amiăng trong những ngôi nhà được lợp bằng ngói amiăng xi măng ở những trung tâm đô thị lớn cho đến nay vẫn chưa được đặc tính hóa tại Bra-xin đồng thời nhằm định tính tiềm năng phơi nhiễm môi trường trong nhà với amiăng tại năm thành phố chính của Bra-xin và các tác động có thể đối với hệ thống hô hấp.

Đánh giá lại rủi ro sức khoẻ do amiăng chrysotile

Bản đánh giá này cung cấp cơ sở chứng minh các sai khác cả về động lực và bệnh lý giữa amiăng chrysotile và amphibole. Chrysotile nhanh chóng bị môi trường axit của đại thực bào tấn công, bị phân rã trong phổi thành các sợi ngắn và các hạt, trong khi amiăng amphibole vẫn tồn tại và tạo ra phản ứng với cấu trúc sợi của khoáng chất này.

Nghiên cứu nguy cơ ung thư từ amiăng trong nước uống

Một số nghiên cứu đối chứng dựa trên các cuộc phỏng vấn về nguy cơ phát triển ung thư từ amiăng trong nước uống. Khu vực được chọn để thực hiện nghiên cứu bao gồm Everett, Washington vì nồng độ amiăng chrysotile cao bất thường trong nước ngọt từ Sông Sultan do nhà nghiên cứu Lincoln Polissar, *Richard K. Seversonrt và Edwin S. Boatmant thực hiện

Một số điều tra, đánh giá của WHO về những cơ chế của Chất gây ung thư dạng sợi và Đánh giá cấu trúc các sợi thay thế amiăng

Ngày 8-12 tháng 11 năm 2005, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức Hội thảo về những cơ chế của Chất gây ung thư dạng sợi và Đánh giá chất thay thế amiăng Chrysotile được tổ chức tại IARC, thành phố Lyon, Pháp, theo yêu cầu của Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ (INC) cho Công ước Rotterdam về thủ tục đồng thuận thông báo trước đối với các hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế (Phụ lục 1).

Nghiên cứu độc học đường hô hấp

Nghiên cứu độc học đường hô hấp nhằm đánh giá phản ứng tế bào và bệnh lý qua 90 ngày phơi nhiễm cận mãn tính với đa liều và 92 ngày hồi phục do ông David M. Bernstein – Tư vấn độc dược học, Geneva, Thụy Sỹ cùng các cộng sự thực hiện. Nghiên cứu đã đưa ra một số tổng kết quan trọng:

Nghiên cứu Độ bền sinh học của sợi khoáng tổng hợp

Nghiên cứu này chỉ ra rằng tất cả các chỉ số của độ bền sinh học đều được coi là những biến độc lập tốt như nhau đối với những thay đổi sớm trong dài hạn xảy ra trong phổi do phản ứng với nhiều sợi bền hơn. Sự lắng đọng collagen tại ngã ba phế quản – phế nang là một yếu tố báo trước cho sự xơ hóa kẽ, điều này đã được chứng minh gắn liền với phản ứng gây khối u ở các cá thể động vật phơi nhiễm sợi. Bộ thời gian bán đào thải trong Hướng dẫn 97/69 nằm trong đường cơ sở cho tham số này.

Nghiên cứu Độ bền sinh học của amiăng trắng Braxin qua đường hô hấp

Khoáng chất của sợi amiăng trắng serpentine và amphibole cho thấy những sự khác biệt riêng biệt về mặt cấu trúc và hóa chất của cả hai. Ngược lại, cấu trúc lớp cuộn của amiăng trắng là điều có vẻ như dẫn đến sự nhạy cảm đối với việc phân hủy hơn, những sợi amphibole có cấu trúc cứng không thấm nước là điều chống lại sự phân hủy.

Điều tra sợi amiăng trắng thông qua mẫu kiểm nghiệm amiăng xi măng – Cơ quan thi hành Sức khỏe và An toàn UK

Nhằm điều tra tính chính xác của các ý kiến về sự thay đổi hoá học và vật lý của các sợi amiăng trắng trong một hỗn hợp xi măng (A/C) và tiến hành các điều tra thêm Phòng thí nghiệm Sức khỏe và An toàn UK đã tiến hành nghiên cứu sợi amiăng trắng thông qua mẫu kiểm nghiệm amiăng xi măng.

So sánh rủi ro của những loại vật liệu khác nhau có chứa amiăng – Cơ quan thi hành Sức khỏe và An toàn UK

Nhằm cung cấp thêm thông tin cơ bản và để đạt được đồng thuận về vấn đề những rủi ro khi làm việc với các sản phẩm chất phủ trang trí dạng hạt có chứa amiăng và để chấp thuận đưa ngưỡng cường độ phơi nhiễm thấp và không thường xuyên vào Điều lệ chứ không phải bộ Quy tắc Thực thi đã Phê chuẩn Cơ quan thi hành Sức khỏe và An toàn UK (HSE) đã thực hiện báo cáo nghiên cứu so sánh rủi ro của những loại vật liệu khác nhau có chứa amiăng và đưa ra một số kết luận: