Đánh giá phản ứng theo liều lượng và sự tồn tại của bụi phanh có chứa chrysotile trong phổi và màng phổi so với TiO2, chrysotile, amiăng crocidolite hoặc amiăng amosite trong nghiên cứu định lượng về độc học hô hấp trong chu kỳ 90 ngày – Kết quả tạm thời

Đây một là nghiên cứu về độc chất khi hít phải nhiều lần lượng bụi phanh (bụi phanh được làm từ amiăng chrysotile) ở chuột thí nghiệm trong chu kỳ 90 ngày ở mức độ tiếp xúc là 6 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, 13 tuần với 9 nhóm so sánh.

Những nguy hại về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường liên quan tới amiăng trong má phanh dạng tang trống và má phanh dạng đĩa (từ năm 1900 đến nay)

Trong lịch sử phát triển của ô tô, chất amiăng chrysotile luôn là một thành phần quan trọng trong má phanh dạng đĩa và má phanh dạng tang trống . Cho tới những năm 1980, các vật liệu thay thế mới được phát triển đầy đủ và lắp ráp trong các phương tiện giao thông sản xuất trong một thập kỷ qua.

Giảm thiểu tiềm năng sinh học của amiăng chrysotile phát sinh từ các điều kiện sửa chữa đệm phanh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xử lý nhiệt và thao tác cơ học trên chrysotile biến đổi cả về bề mặt và cấu trúc của chúng. Các điều kiện sửa chữa được tạo ra cả việc cấp nhiệt và làm đứt sợi trên đệm phanh. Chrysotile theo những điều kiện này không thể, và không giữ lại tính chất tự nhiên của chúng. Hoạt tính sinh học của chrysotile bằng cách này được giảm nhiều, và có thể trở thành gần như không ở mức hàng trăm độ dưới mức nhiệt chuyển hóa olivince.

Khảo sát các vấn đề sức khỏe liên quan đến sản xuất và sử dụng các sản phẩm chứa aimiăng trắng tỷ trọng cao

Trong vòng hơn 20 năm qua, chúng ta đã thấy những bước tiến lớn trong hiểu biết về các bệnh liên quan tới amiăng. Không may là, các chính phủ và các cơ quan lập pháp đã bỏ qua phần lớn những kết quả nghiên cứu. Các luật sư và các nhóm gây áp lực tích cực phản đối các kết quả này.

Tính bền vững sinh học của amiăng trắng Canada qua hô hấp: Kết quả cuối cùng sau một năm ngừng phơi nhiễm

Amiăng trắng, một khoáng chất dạng sợi xoắn, được phân biệt với các loại amiăng amphibole như amosite, crocidolite và tremolite, trong số đó, amiăng trắng có thể nhanh chóng được thải loại khỏi phổi ngay sau khi hít thở, trong khi các dạng amiăng amphibole vẫn bị đọng lại.

So sánh amiăng chrysotile calidria với tremolite nguyên chất

Những khác biệt giữa amiăng chrysotile, một loại khoáng chất nhóm serpertine, và amiăng amphibole đã được luận bàn rộng rãi. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng chrysotile được đào thải khỏi phổi nhanh hơn amphibole.

Đánh giá rủi ro ung thư liên quan đến amiăng từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC)

Mục đích của nghiên cứu này nhằm ước tính nguy cơ mắc ung thư liên quan đến amiăng trong suốt cuộc đời của các cư dân ở khu vực Lower Manhattan có thể do amiăng phát tán vào không khí từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Trung Tâm Thương mại Thế giới (WTC) của thành phố New York. 

Nghiên cứu hiệu quả việc cải thiện môi trường làm việc tại các mỏ quặng và nơi nghiền sợi amiăng tại Braxin

Việc cải thiện chất lượng môi trường làm việc theo thời gian có liên quan đến việc giảm một cách đáng kể những rủi ro mắc các bất thường không ác tính ở các công nhân mỏ và nơi nghiền sợi amiăng trắng tại Bra-xin. Tài liệu đặc biệt liên quan đến các nước đang phát triển, nơi chiết xuất amiăng được thực hiện ở quy mô lớn và các phương tiện bảo vệ sức khỏe còn hạn chế.