An toàn trong sử dụng amiăng chrysotile

Ngành công nghiệp amiăng chrysotile đã tạo ra và triển khai chương trình sử dụng an toàn và có kiểm soát loại sợi này. Đại diện của những nhà xuất khẩu chrysotile lớn trên Thế giới đã ký thỏa thuận cam kết rằng họ sẽ chỉ cung cấp amiăng trắng cho những đối tác nào nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của quốc gia.

Download Attachments