Amiăng trong nước uống – không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người

Các minh chứng, luận điểm về độc tố học, dịch tễ và lâm sàng trong bản báo cáo này cho thấy thậm chí nếu chúng ta uống nước có chứa amiăng chrysotile thì cũng không có bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến sức khỏe.

Download Attachments