Amiăng trắng có nguy hiểm với công nhân không và nguy hiểm như thế nào?

Bụi hoặc các sợi trong không khí gồm sợi thủy tinh, sợi tổng hợp, sợi amiăng trắng, bụi đá, khói xăng, khí thải động cơ đều nguy hiểm nếu công nhân hít phải và phơi nhiễm trong thời gian dài. Tuy nhiên, sợi amiăng trắng dưới dạng nguyên liệu thô trong các nhà máy được kiểm soát phù hợp và từ đó không gây rủi ro cho các công nhân. Một khi các sợi đã được phủ xi măng, chúng sẽ bị khóa lại vĩnh viễn và không bao giờ phát tán được ra ngoài.

Download Attachments


Bài mới hơn