Amiang ở Mỹ: EPA khởi động giai đoạn mới của quy trình đánh giá rủi ro

Ngày 30 tháng 03 năm 2020, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố dự thảo đánh giá rủi ro đối với amiang trắng.

Ngày 30 tháng 03 năm 2020, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố dự thảo đánh giá rủi ro đối với amiang: việc đánh giá chỉ tập trung vào amiang trắng bởi đây là loại sợi duy nhất còn được sử dụng thực sự ở Mỹ.

Cơ quan này nhấn mạnh dự thảo đánh giá là bước đầu tiên cho một quá trình dài hơi. Trong những tháng tiếp theo, một tài liệu gồm 300 trang sẽ được trình để bình duyệt (chuyên gia khoa học độc lập) và đánh giá công khai. Tiếp sau những đánh giá này, EPA sẽ hoàn thiện một bản đánh giá rủi ro cuối cùng. Nếu phát hiện rủi ro nguy hiểm trong bất kỳ điều kiện sử dụng nào, họ sẽ soạn thảo và công bố đề xuất nhằm loại bỏ những rủi ro nói trên. EPA phải hoàn thiện đánh giá của mình trong vòng 3 năm tới, với khả năng gia hạn thêm 6 tháng. Cơ sở đánh giá rủi ro là điều kiện sử dụng.

Trái với những gì được công bố bởi những nhà hoạt động chống amiang tại The Hill có trụ sở ở Washington, đánh giá ban đầu của EPA không kêu gọi cho lệnh cấm.

Hơn nữa, cần lưu ý rằng quá trình này không liên quan đến quyết định không cấm các sản phẩm xi măng, cùng với một số sản phẩm khác vào tháng 4 năm 2019 của EPA. Văn bản đó của EPA tuyên bố rằng không có rủi ro với môi trường và không có rủi ro nguy hiểm đối với những sản phẩm như màng chắn chlor-alkali, miếng đệm, guốc hãm, phanh/lót ô tô hậu mãi, các sản phẩm ma sát xe và miếng đệm khác.

 Chrysotile Association


Bài mới hơn