HHTL Việt Nam tài trợ xây dựng trường Mầm non Sơn Lương – Yên Bái