VOV.VN -Các nghiên cứu trên thế giới đều chưa tìm thấy bất cứ nguy cơ nào dẫn tới các bệnh ảnh hưởng sức khỏe con người nếu sử dụng amiang trắng có kiểm soát.

Mắt đêm - THQH - Những mái ấm gia đình trên mọi miền Tổ quốc
Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

1. Thực trạng khai thác amiăng tại Australia (Úc) vào những thế kỷ trước Trong suốt ba mươi năm vào giữa thế kỷ trước, Úc là một trong những nước dẫn đầu trong việc sản xuất, sử dụng và xuất khẩu sợi amiăng xanh. Từ...
Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

1. Thực trạng khai thác amiăng tại Australia (Úc) vào những thế kỷ trước Trong suốt ba mươi năm vào giữa thế kỷ trước, Úc là một trong những nước dẫn đầu trong việc sản xuất, sử dụng và xuất khẩu sợi amiăng xanh. Từ năm 1937 đến năm 1966, việc khai thác amiăng xanh...
Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

1. Thực trạng khai thác amiăng tại Australia (Úc) vào những thế kỷ trước Trong suốt ba mươi năm vào giữa thế kỷ trước, Úc là một trong những nước dẫn đầu trong việc sản xuất, sử dụng và xuất khẩu sợi amiăng xanh. Từ năm 1937 đến năm 1966, việc khai thác amiăng xanh...

Câu chuyện có thật về amiăng tại Australia

1. Thực trạng khai thác amiăng tại Australia (Úc) vào những thế kỷ trước Trong suốt ba mươi năm vào giữa thế kỷ trước, Úc là một trong những nước dẫn đầu trong việc sản xuất, sử dụng và xuất khẩu sợi amiăng xanh. Từ năm 1937 đến năm 1966, việc khai thác amiăng xanh...